Samvelde kan være betegnelse på en nasjon, stat, delstat, republikk, føderasjon eller konføderasjon.

Ordet «samvelde» kommer fra det engelske commonwealth (egentlig common wealth eller common weal). Commonwealth er et oversettelseslån fra latin res publica, som er blitt til ordet republikk.

Betegnelsen benyttes i dag om Samveldet av nasjoner (tidl. Det britiske samveldet) og Samveldet av uavhengige stater. I tillegg benyttes det engelske ordet commonwealth som offisiell betegnelse på Australia, Bahamas, Dominica, Puerto Rico, Nord-Marianene, Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania og Virginia.