Doctor oeconomiae

doktorgrad i Norge for økonomiske fag

Doctor oeconomiae, som også kan skrives doctor oeconomiæ, forkortet dr.oecon., også kalt doktorgraden i økonomiske fag, tildeles av Norges Handelshøyskole. Graden ble også tildelt av Handelshøyskolen BI frem til 2008; siden da leder doktorgradsstudiet til graden Ph.d.

Den første doktorgraden ved NHH ble tildelt i 1957. Opprinnelig var dette en såkalt individuell ordning, det vil si at kandidaten ikke deltok i et utdanningsprogram eller fikk veiledning, på samme måte som dr.philos. ved universitetene. Kun 14 personer gjennomført dr.oecon. etter denne gamle ordningen. Tidlig på 1980-tallet opprettet NHH en organisert forskerutdanning og beholdt da den gamle tittelen dr.oecon. også for den nye doktorgraden. Jan Haaland, NHHs nåværende rektor (2006), var den første som fullførte etter den nye ordningen (i 1985). Etter dette har omkring 10 personer blitt tildelt dr.oecon. hvert år.

Som et ledd i Kvalitetsreformen endres også NHHs og BIs gradsbenevnelser. Søkere til organisert forskerutdanning fra og med høsten 2003 tas opp til ph.d.-studier.

Doktorgraden ved NHH kan tildeles på grunnlag av forskningsarbeid innenfor tradisjonell samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi såvel som innenfor regnskap, markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse.

Doktorgradsprogrammet ved BI er organisert i seks retninger; finans, innovasjon og entreprenørskap, markedsføring, organisasjon og ledese, samfunnsøkonomi, og strategisk ledelse.

Autoritetsdata