Doctor ingeniør

tidligere teknologisk doktorgrad i Norge (1974–2008)

Doktor ingeniør (forkortet dr.ing.) var en doktorgrad tildelt av NTH/NTNU, innført 1974 og utfaset 2003–2008. Det var en av to doktorgrader i tekniske fag/ingeniørfag, ved siden av doctor technicae (dr.techn.). Dr.ing. ble innført ved NTH og avløste lic.techn.-graden (lisensiatgraden i tekniske fag), som var en grad plassert under dr.techn.[1] Dr.techn. ble følgelig lenge oppfattet som en høyere grad enn dr.ing. I løpet av 1990-tallet ble imidlertid dr.ing. fastslått å være formelt likestilt med dr.techn., noe som også innebar at man ikke kunne ta dr.techn. innen samme fagområde etter først å ha tatt dr. ing.[2] Graden var den første graden med organisert doktorgradsprogram med veiledning (ingen doktorgrader hadde vært veiledet i Norge tidligere).

ReferanserRediger