Dock, Wharf, Riverside and General Labourers’ Union

Dock, Wharf, Riverside and General Labourers' Union (DWRGLU) var en fagforening i Storbritannia som eksisterte i årene 18881922. Fagforeningen oppstod som en reaksjon på utbruddet av Havnearbeiderstreiken i London i 1889, og vokste raskt til å bli den fremste fagforeningen blant arbeiderne på dokkene i London, Bristol, Cardiff, og andre havner i det sørlige og sørvestlige Storbritannia. I det sørlige Wales tiltrakk den seg mange metall-arbeidere. Fagforeningen var en av de mest kjente av de såkalte «Nye fagforeningene» for ufaglærte – New Unionism som vokste frem på slutten av 1880-tallet.

Fagforeningen var en av tre som deltok i dannelsen av National Transport Workers Federation i 1910 og en av 14 fagforeninger som dannet Transport and General Workers Union i 1922.

General-sekretærerRediger