Distriktsmusiker

Distriktsmusiker er en yrkesbetegnelse på en musiker som har sitt hovedarbeide i en kommune eller region. Arbeidsoppgavene er ofte tredelt mellom utøving, instruksjon og egenøving.

Den utøvende delen benyttes i hovedsak til samarbeidsprosjekter med andre distriktsmusikere, fritidsmusikklivet, skolekonsertproduksjoner eller tiltak som distriktsmusikerne selv setter i gang. Den instruerende delen består ofte i å dirigere kor og orkester samt i å lære opp amatørmusikere slik at det lokale musikklivet blir styrket. Egenøving anses å være viktig for å holde kunnskap og ferdigheter ved like.

Distriktsmusikere har gjerne høgskoleutdanning i musikk og ofte pedagogisk tilleggsutdanning. I mange tilfeller er distriktsmusikerstillinger finansiert av kommune og fylkeskommune i fellesskap.