Distinguished Conduct Medal

Distinguished Conduct Medal (DCM) er en militær dekorasjon for personell i hæren i Storbritannia og (tidligere) Samveldet. Medaljen ble tildelt for tapperhet i strid mot fiender til lands. Den ble innstiftet 4. desember 1854 under Krimkrigen, og ble vanligvis tildelt sammen en liten krigspensjon.

Distinguished Conduct Medal, versjon med portrett av kong Georg V
Distinguished Conduct Medal, versjon med portrett av kong Georg VI

Medaljen hadde samme funksjon som offiserenes Distinguished Service Order, selv om den ble rangert langt lavere, mellom Air Force Cross og Conspicuous Gallantry Medal.

Etter 1993 er medaljen erstattet av Conspicuous Gallantry Cross (CGC). Denne medaljen kan tildeles soldater og offiserer fra alle våpengrener, og er rett under Victoria Cross i rang.

Innehavere av medaljen kunne tilføye bokstavene DCM etter navnet sitt.