Dispasjør

Forsikringsrelatert yrke som behandler felleshavarier.

Dispasjør er en beskjeftigelse hvor man arbeider «dispasje», det vil si oppgjør ved «felleshavari», havari i situasjoner hvor det er tap av både skip og last. Å beregne disse tap og fordele dem på interessepartene er ofte komplisert og krever betydelig kjennskap til erstatningsrett, forsikringsrett og andre juridiske temaer. Virksomheten krever i tillegg «paratkunnskap», siden tidsaspektet kan spille en betydelig rolle under havarier, for eksempel ved at skip står utsatt til på selve havaristedet eller i nødhavn, hva som ofte krever strakstiltak for å redde verdier.

Mange forsikringsselskaper ordner havarisaker gjennom egne havarikonsulenter.

Norge Rediger

I Norge måtte en dispasjør inntil 1999 avlegge dispasjøreksamen, den holdes bare om det er oppmeldt nok kandidater, og en kandidat måtte ha minimum juridisk embetseksamen og siden ha tilegnet seg kunnskaper i faget ved selvstudium og eventuelt ved å arbeide hos en dispasjør.

I Norge har det siden 2012 bare vært én dispasjør.[1]

I oktober 2018 sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag om å nedlegge dispasjørordningen ut på høring.[2]

Referanser Rediger

  1. ^ Tore Letvik (27. mars 2019). «Hundre år gammel juristfunksjon kan bli lagt ned». Juristen.no. Besøkt 18. april 2019. 
  2. ^ «Høring - forslag om å oppheve dispasjørordningen». Regjeringen.no. 19. oktober 2018. Besøkt 18. april 2019.