Diskusjon:Sykemelding

Aktive diskusjoner

Lov om folketrygd bruker formen sykmelding. Søk på Lovdata gir 19 treff på denne formen, mens det er 4 treff på sykemelding. 91 (diskusjon) 24. jul 2012 kl. 18:58 (CEST)

Jeg hadde ikke sett denne, så jeg får legge det inn her også: Sykemelding er korrekt form både på bokmål og riksmål. Se oppslaget i bokmålsordboka, og også denne artikkelen fra Riksmålsforbundet. Haakon K (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 01:25 (CET)
Lovdata har vel prøvd å være konsekvent og bruke én av formene, men det betyr ikke at vi ikke kan bruke en annen, sidestilt form. Påstanden om at sykemelding er feil, ble også lagt inn helt uten referanser. Haakon K (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 01:30 (CET)
I Lov om Folketrygd, på NAV sine hjemmesider, i «Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett» fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, i artikkel på SNL, hos Arbeidstilsynet etc brukes nå formen sykmelding. 91 (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 01:35 (CET)
Det er ikke nok til at vi kan hevde at sykemelding er «feilaktig». Haakon K (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 01:38 (CET)
Ved Google-søk gir også sykemelding over dobbelt så mange treff som sykmelding, og sykemelding benyttes blant annet av NAV, noe som viser at det er et spørsmål om smak og behag. Haakon K (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 01:42 (CET)
Det vil vel kanskje være mer korrekt å si at sykemelding ikke er den offisielle formen? noorse 12. feb 2013 kl. 01:43 (CET)
På Wikipedia er det da Språkrådet og Riksmålsforbundet som bestemmer hva som er offisielle former, ikke Lovdata. Om Lovdata kun hadde brukt formen veg (det er bare et tenkt eksempel), betyr ikke det at vi ikke har lov til å skrive vei på Wikipedia. Haakon K (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 01:49 (CET)
Men det hadde heller ikke betydd at det ville være noe som helst feil i å flytte artikkelen «vei» til «veg» i så tilfelle. I veldig mange andre lignende diskusjoner brukes akkurat slike ting som et argument for å flytte en artikkel. TorbjørnS (ʦ) 12. feb 2013 kl. 01:54 (CET)
I ytterste konsekvens vil da dette bety at en form som finnes i ordbøkene vil ha forrang over et bedriftsnavn som bevisst kan være satt opp annerledes, eller med en foreldet form for eksempel? Videre har ikke jeg uttalt meg om hva som er lov eller ikke lov, kun om hva som kan være den offisielle formen vs. hva ordbøkene mener.
Dette er en type spørsmål det har vært strid om på wikipedia siden jeg begynte å redigere her. Akkurat som på wikipedia på nederlandsk. Intet nytt under solen, dessverre, og det vil nok heller aldri bli en forandring. noorse 12. feb 2013 kl. 02:02 (CET)
Det er galt fordi det ikke står noe sted i retningslinjene våre at Lovdata skal diktere hvilken språkform vi skal bruke. Lovdata bestemmer ikke hva som er riktig norsk, og sykemeldinger fins også i mange andre land enn Norge, noe artikkelen bør omtale, og den norske loven om sykemeldinger gjelder så vidt jeg vet bare for den norske ordninga. Jeg vil bare påpeke at jeg ikke har noen som helst preferanse for noen av formene, men at jeg deltar i denne diskusjonen, selv om det er slitsomt, fordi jeg ønsker å håndheve retningslinjene våre. De sier at førsteforfatter kan bestemme språkform så lenge den er tillatt på enten bokmål eller riksmål, unntatt når én form er svært mye brukt enn den andre (pluss noen andre unntak som ikke er relevante her). I dette tilfellet er sykemelding godtatt både på bokmål og riksmål, og det er også den klart mest brukte formen på norsk, så jeg ser ingen grunn til å gjøre noe unntak. Haakon K (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 02:09 (CET)
Og nei, selvsagt vil ikke en ordboksform ha forrang over et bedriftsnavn, for bedriftsnavn er egennavn som bedriften selv bestemmer. Haakon K (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 02:12 (CET)
(redigeringskollisjon - tilbake til marg) Når sant skal sies, er vel det mest riktige å si det: Jeg mener bestemt at det er på tide at enkelte av disse retningslinjene forandres. Prosjektet begynner nå å få noen år på baken. Det kan ikke være slik at noen som skrev en artikkel, for for eksempel 5 år siden (vet ikke når i dette tilfellet), skal bestemme hvordan ting skal få utvikle seg her. Nå er det på tide å begynne å tenke litt nytt her, og ikke dvele med gamle regler som ble oppfunnet for en halv mannsalder siden. (ikke en kritikk av deg, Haakon, bare måtte få det sagt her, siden du nevnte det). TorbjørnS (ʦ) 12. feb 2013 kl. 02:13 (CET)
Artikkeloppretter skal bestemme språkform, hvor artikkelen skal ligge etc. Det betyr jo faktisk at jeg, som ikke kan et ord riksmål, må holde meg langt unna å redigere alle artikler med riksmål i. Det er fullstendig meningsløst. TorbjørnS (ʦ) 12. feb 2013 kl. 02:16 (CET)
Ved større utvidelser av artikkelen er det greit å endre språkform, men artikklenavnet skal ikke endres hvis ikke ett av unntaka slår inn, særlig ikke når førsteforfatter har valgt det som er det mest brukte på norsk. Og vi bør jo helst bruke den samme formen i artikkelen som i artikkelnavnet. Haakon K (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 02:28 (CET)
Artikkelen har vært feilaktig og mangelfull helt fra opprettelsen. Jeg har korrigert og oppdatert endel av dette tidligere i kveld. Ordningen med yrkesrettet attføring er opphørt fra 1. mars 2010. Retten til å sykemelde er utvidet og egenmedling hører med. Jeg synes det er beklagelig at Haakon K har fjernet dette. 91 (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 02:44 (CET)
Bra du gjorde meg oppmerksom på det, jeg så ikke at tilbakestillinga tok vekk mer enn påstanden om at sykemelding er feilaktig. Heldigvis lagres artiklenes historikk, så nå har jeg lagt det inn igjen :) Haakon K (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 02:51 (CET)
Takk! Da syk(e)melder jeg meg egenhendig for resten av natten og håper søvnen kommer raskt. God natt. mvh 91 (diskusjon) 12. feb 2013 kl. 03:43 (CET)

HistorikkRediger

Hei igjen, om jeg leser artikkelen rett har den gamle ordningen nå blitt fjernet fra teksten. Kan den legges inn igjen under en overskrift lignende den jeg ga dette avsnittet? Et leksikon skal ikke bare være oppdatert, men også vise tidligere tilstander. Rent oppdaterte ting finnes det egne nettsider for som nav.no f.eks. (selv om den er krise å finne frem i pga rot). Mvh noorse 12. feb 2013 kl. 15:49 (CET)

Tilbake til siden «Sykemelding».