Diskusjon:Pelsdyroppdrett

Aktive diskusjoner

KategoriseringRediger

Pelsdyroppdrett (pelsdyrnæring) er per definisjon ei primærnæring og bør således neppe ligge under kategorien husdyrhold. Husdyr er per definisjon dyr som mennesket har temmet og holder til nytte eller selskap. Det kan således være både produksjonsdyr og kjæledyr, men siden kategorien ligger under landbruk passer den ikke. Av nevnte årsaker har jeg derfor lagt siden om pelsdyroppdrett direkte under kategorien primærnæring, men kanskje bør husdyrhold ha andre referanser med hensyn til kategoriene? Tbjornstad 25. okt 2005 kl.08:49 (UTC)

Opprettet kategorien pelsdyrnæring, som løser problemet. Tbjornstad 25. okt 2005 kl.09:35 (UTC)


Jeg skal vokte meg vel for å begi meg inn i kategoridiskusjoner med Tbjornstad, men bare ydmykst peke på et mulig bidrag til presise forestillinger om over- og underordnet: Forskrift om hold av pelsdyr er gitt med hjemmel i Husdyrloven (denne loven omtales vekselvis som Dyrevernloven og Husdyrloven).

I min begrepsverden er primærnæring et samlebegrep for kun 2 ting: fiske (i dag burde vi kanskje si havbruk) og landbruk. All primærnæring på fast grunn skulle således være underkategorier av landbruk. (Og jeg er riktignok villig til å gjøre unntatt for reindrift, og muligens jakt). M. Haugen 25. okt 2005 kl.13:35 (UTC)

Jeg tror nok du må utvide begrepsforståelsen for hva en primærnæring er, både i dag og tidligere. Vanligvis regnes jordbruk, skogbruk, fangst (f.eks. hval- og selfangst), fiske, fiskeoppdrett, reindrift, pelsdyrnæring, oljeutvinning og bergverksdrift m.m. som slike næringer, som per definisjon omfatter alle næringer som produserer råvarer av naturressurser. I så måte er både fiske, fangst og alt som har med pelsverk å gjøre vel eldre som primærnæringer enn landbruk og skogbruk er. Det var jo gjennom disse næringene landet ble befolka. De var rett og slett nædvendige for å overleve. Siden kom vi (samene) igang med reindrift, som slik sett også er en eldre næring enn de to nevnte. Om vi derfor skulle definere pelsdyrnæringen inn under en annen primærnæring, måtte det vel bli under fangst (siden dyra jo måtte fanges før det kunne "skrelles")? Tbjornstad 26. okt 2005 kl.09:19 (UTC)
Jeg har aldri - gjentar aldri - møtt noen som har definert oljeutvinning og bergverk som primærnæring før jeg leste det her på Wikipedia. Store Norske Leksikon (SNL) sier at primærnæringer er næringer som særlig fremstiller (min uth.) råstoffer: jordbruk, skogbruk, fiske og fangst.. Videre sier SNL (i artikkelen næringsliv) at FNs statistiske kontor har utarbeidet en egen næringsklassifikasjon, ISIC, som stort sett brukes i alle medlemsland, i Norge av SSB. Jfr SSBs Standard for næringsgruppering. SNL sier videre under Næringsliv at I økonomisk analyse brukes noen ganger en tredeling av næringene:
  • Primærnæringer (jordbruk, skogbruk, fangst og fiske)
  • Sekundærnæringer (bergverk, industri, vann- og kraftforsyning, bygg og anlegg)
  • Tertiærnæringer (varehandel, hotell og restaurant, transport, lagring, kommunikasjon, bank, finans, off og priv tj yting)
Og etter SSBs næringskategorisering, er 01.25. pelsdyrhold, kaninhold, biavl og honningproduksjon, oppdrett av kjæledyr og brukshunder m.m. en underkategori av 01.2 Husdyrhold, som igjen er en underkategori av 01. Landbruk. Hvis noen mener at dette er annerledes, så synes jeg det bør dokumenteres med noe annet enn et «vanligvis», og gjerne med en autoritet som er mer pålitelig enn SSB og FN.
I utgangspunktet tenkte jeg at det gikk at å tenke på flere måter om dette, men jo mer jeg leser hos SSB og i SNL, blir jeg overbevist om at Norsk Wiki er på bærtur, og at vi må rydde opp, og slutte å tulle. M. Haugen 26. okt 2005 kl.11:38 (UTC)
Denne diskusjonen bør flyttes over til Diskusjon:Klassifisering av næringsliv, og fortsette der.

Jeg leste i artikkelen at det trengs 10-20 rever for å lage en pelskåpe. (og av og til flere) Men det jeg leste et sted sa noe ganske annet. Der stod det gjennomsnittlig 42 rever! Jeg synes det var ganske forskjellig... Selv om det stod av og til flere enn 20 det ene stedet, får jeg ikke det til å passe med gjennomsnittlig 42 det andre stedet. Kildene der jeg fant det var "Catch; Mary Glasgow Publications Ltd"... hva er rett?? jeg er ikke noen pelsekspert, og derfor er det ganske forvirrende å lese to forskjellige påstander...

Ryddet artikkelRediger

Har ryddet i artikkelen. Den har relativt mye om konfliktene rundt pelsdyroppdrett, men relativt lite om selve pelsdyroppdrettet. I tillegg fokuseres det veldig mye på rev og mink, mens pelsdyroppdrett også inkluderer andre arter. Tagging med {{referanseløs}} er fjernet, det er såvidt mye referanser i artikkelen at det i tilfelle bør bes om referanse på de enkelte påstandene. Også tagging med {{snever}} er fjernet da også andre land er omtalt enn Norge. For Norge sin del er også det som er vesentlig for situasjonen i Norge plassert i egen seksjon. — Jeblad 4. nov 2010 kl. 03:20 (CET)

Det er bra du tok fatt i dette; men artikkelen er nok ikke feilfri ennå. Først og fremst pga vinklingen, som er forholdsvis ensidig på kritikk av næringen. Det finnes 4-5 opplysninger i de to avsnittene i ingressen som det er fristende å sette {{tr}} på, og det er antydet en motsetning mellom tradisjon og mote. MHaugen 4. nov 2010 kl. 06:42 (CET)
Jammen da sier du hva som er problemet og hvorfor. Teksten er hovedsakelig beholdt, men reformulert. Innledende ingresser bruker vi helst ikke referanser på, det skal fremkomme siden i artikkelen. Jeg har ikke brukt tid på å skrive noe utfyllende om det som tas opp i innledningen, mesteparten er såvidt uproblematisk at jeg har vanskelig for å se at det trenger konkretisering. Pelsdyroppdrett er ikke noen gammel næring, den er definert som en primærnæring av hovedsakelig skattemessige grunner slik at den skaper færrest mulige problemer hvis det drives sammen med ordinært landbruk. Produksjonen er motepreget, det produseres svært lite ordinære tradisjonsklær utav pelsverk produsert på oppdrettsfarmer. Det dukker av og til opp påstander om at klær lagd av pelsverk fra oppdrettsfarmer alltid er tradisjonsklær, og dermed skal være noe annet enn mote, men dette er med all respekt tøys. Hovedformålet med pelsdyrfarmer er å produsere pels av høy kvalitet, som i praksis betyr lav slitasje på pelsen, som igjen betyr minst mulig plass slik at dyrene skal bevege seg minst mulig. Tradisjonsklær hvor en ønsker en robust pels forutsetter et nokså annerledes miljø for dyret. Antall dyr som går med for å produsere de enkelte typer plagg kan helt sikkert finnes på nett, det har jeg ikke tatt meg tid til å gå gjennom. Tallene virker imidlertid noe forsiktig anslått. Jeg kan sjekke med noen lokale produsenter om det skulle være nødvendig. Priser på produkter bør relateres til mer konkrete kvaliteter, her er det nokså store sprik. Ofte blir det oppgitt pris på en eller annen lusepels i diskusjoner, mens det i liten grad oppgis priser på pelsverk av typer og kvaliteter som produseres utav pelsdyr i norske oppdrettsanlegg. — Jeblad 4. nov 2010 kl. 09:33 (CET)
Jeg tok ut setningen som så ut til å bygge på det premisset at "primærnæring" nødvendigvis er det samme som "gammel næring". Det er en lang rekke primærnæringer i Norge som er like unge som pelsdyroppdrett, uten at det utgjør noe klassifikasjonsproblem. Slike næringer er f.eks. produksjon av pyntegrønt, plantedyrking i drivhus og utleiestaller. MHaugen 4. nov 2010 kl. 14:47 (CET)

Hei her trengs det en storopprydding når det gjelder beskrivelsen av pelsdyrnæringen i Norge.Her må Norges Pelsdyralslag som sitter på mye relevant informasjon komme på banen. De sitter på et unikt historisk materiale om pelsdyr, kjenner til hva som er gjort for å tilpasse seg lovverket og utover det.

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 3 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Pelsdyroppdrett. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. aug. 2017 kl. 02:36 (CEST)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Pelsdyroppdrett. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 16. apr. 2018 kl. 17:16 (CEST)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Pelsdyroppdrett. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 18. feb. 2019 kl. 16:12 (CET)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Pelsdyroppdrett. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 9. apr. 2019 kl. 10:17 (CEST)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Pelsdyroppdrett. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 6. jun. 2019 kl. 10:51 (CEST)

Tilbake til siden «Pelsdyroppdrett».