Dikaryote celler har som navnet tilsier (di – to, karyos – kjerne) to kjerner, men det spesielle er at disse haploide kjernene ikke er smeltet sammen som hos normale diploide celler. Dikaryote celler finnes i hovedsak noen steder i livssyklus til noen sopper og hos den primære frøhviten hos blomsterplanter.