Digital til analog-omformer

En digital til analog-omformer, også kalt DA-omformer eller DAC (fra engelsk: digital-to-analog converter), er en elektronisk enhet som konverterer en digital (vanligvis binær) kode til et analogt signal.

8-kanals DAC på et Sound Blaster-lydkort.

En analog til digital-omformer utfører den motsatte operasjonen.

Et velkjent bruksområde for digital til analog-omformere er innen gjengivelse av digital lyd, slik som i CD-spillere, digitale lydavspillere og lydkort.

Grunnleggende ideell funksjon rediger

 
Ideelt punktprøvet signal.

Den fundamentale funksjon til en DAC er å gjøre verdier med endelig presisjon (vanligvis binære tall) om til en fysisk kvantitet (strøm, spenning eller ladning). Det vanlige er at den fysiske kvantiteten er en lineær funksjon av inngangsverdien. Vanligvis blir disse verdiene oppdatert ved faste intervall, og de kan bli sett på som verdier hentet fra en punktprøvingsprosess. Disse verdiene blir sendt til DAC-en og lagret i et register. Sammen med datasignalet er det vanlig å sende et klokkesignal som gjør at inngangsverdiene blir omformet.

Resultatet av denne funksjonen er at verdien på utgangen på DAC-en blir holdt mellom hver oppdatering av verdien, og en får en stykkevis konstant utgang. Dette er det samme som en nulte ordens hold-operasjon og har en særegen effekt på frekvensresponsen til det rekonstruerte signalet.

 
Stykkevis konstant signal. Typisk fra utgangen av en DAC.

Det faktum at DAC-ere i praksis ikke lager en sekvens av såkalte dirac impulser, som, ved ideell lav-pass filtrering, resulterer i det originale signalet før punktprøving, men i stedet lager en sekvens med stykkevis konstante verdier eller rektangulære verdier, gjør at det er en implisitt effekt som stammer fra nulte ordens hold operasjonen på frekvensresponsen til utgangen. Effekten er at det er en lett avrunding av forsterkingen ved høyere frekvenser (et 3.9224 dB tap ved Nyquistfrekvensen). Denne nulte ordens hold-effekten er en konsekvens av hold funksjonaliteten til DACen og ikke på grunn av punktprøvingen (engelsk: sampling) som kan være i forkant med en vanlig analog-til-digital omformer slik det ofte er misforstått til.

Eksterne lenker rediger