Det universelle rettferdighetens hus

Det universelle rettferdighetens hus er Bahai-troens øverste valgte organ. Det ble grunnlagt i 1963 i henhold til Bahá'u'lláh og ’Abdu’l-Bahás instruksjoner, og har sitt sete på Karmelberget i Haifa, Israel.

Setet for Det universelle rettferdighetens hus, 2006.

Det universelle rettferdighetens hus er en lovgivende institusjon med myndighet til å stifte lover i spørsmål som ikke er dekket av de hellige skriftene .[1] I tillegg, er beslutning om tidspunkt for innføring av noen lover overlatt til denne institusjonen, ettersom ikke alle Bahá’u’lláhs lover er ment å gjelde umiddelbart. Som bahá’íenes øverste organ, innehar Det universelle rettferdighetens hus også dømmende funksjon.

Dets medlemmer velges hvert femte år av medlemmene av alle Nasjonale Åndelige Råd. Medlemmer kan velges blant alle mannlige bahá’íer. Antallet medlemmer er i dag ni.

HistorieRediger

Den 4. november 1957 døde troens beskytter, Shoghi Effendi, i London av et hjerteinfarkt. Etter de betingelser nedskrevet i `Abdu'l-Bahás vilje og testamente, kunne ingen ny beskytter utpekes, og ledelsen ble midlertidig overtatt av de syvogtyve Sakens Hender, som var utnevnt av Shoghi Effendi til å være troens fremste funksjonærer. Disse tjenestegjorde som Bahai-samfunnets øverste ledelse inntil 1963, da Det universelle rettferdighetens hus kunne opprettes etter foreskrevne bestemmelser i både Bahá'u'lláhs og `Abdu'l-Bahás skrifter.

ValgetRediger

Den 21. april 1963, på hundreårsdagen etter Bahá'u'lláhs forkynnelse, ble 9 medlemmer valgt (av 300 delegater som representert 56 land) til det første Universelle Rettferdighetens Hus, i Haifa i Israel. Direkte etter opprettelsen, ble det holdt en jubileums- og verdenskongress i London, der over seks tusen troende og deltagere fra hele verden deltok.

LedelseRediger

Alt som ikke tydelig finnes foreskrevet i Kitáb-i-Aqdas må henvises til Det universelle rettferdighetens hus. Det beslutter om alle nye forordninger og forskrifter som ikke finnes i den hellige boken. Medlemskapet til Det universelle rettferdighetens hus er bestemt av Bahá'u'lláh til å være ni menn, og de blir valgt hvert femte år av medlemmene i alle nasjonale åndelige Bahai-råd ved et internasjonalt konvent.

MedlemmerRediger

De nåværende medlemmene ble valgt 30. april 2008 for en femårsperiode.[2] Tall i parentes angir når de ble valgt for første gang.

 • Peter Jamel Khan (1987)
 • Hooper Cameron Dunbar (1988)
 • Farzam Arbab (1993)
 • Kiser Barnes (2000)
 • Firaydoun Javaheri (2003)
 • Paul Lample (2005)
 • Payman Mohajer (2005)
 • Gustavo Correa (2008)
 • Shahriar Razavi (2008)

ReferanserRediger

 1. ^ Bahai International Community. «Tablets of Bahá’u’lláh Revealed After the Kitáb-i-Aqdas». Bahai Reference Library. Besøkt 31. oktober 2009. 
 2. ^ Bahai International Community (30. april 2008). «Baha'is elect Universal House of Justice». Bahai World News Service. Besøkt 31. oktober 2009. 

Eksterne lenkerRediger

 • www.bahai.org – nettsted som presenterer Det universelle rettferdighetens hus, dets konstitusjon, valgprosedyre og budskap.