Det pavelige råd for rettferdighet og fred

Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax) er en del av Den romerske kurie, som er Den katolske kirkes sentrale administrasjon.

Det ble opprettet, med status som kommisjon, som et resultat av et ønske fra Annet Vatikankonsil om å opprette et organ for å fremme arbeid for fred og sosial rettferdighet internasjonalt. Pave Paul VI opprettet kommisjonen med en motu proprio, Catholicam Christi Ecclesiam, i januar 1967.

Etter en prøveperiode på ti år utstedte Paul VI i desember 1976 en ny motu proprio, Justitiam et Pacem, som gjorde den permanent. Da Johannes Paul II reformerte kurien gjennom konstitusjonen Pastor Bonus i 1988 ble den oppgradert til et råd, og ble dermed del av kurien.

Den norske statsviteren og politikeren Janne Haaland Matlary er medlem av rådet.

Presidenter rediger