Det norske oljeselskap

(Omdirigert fra Det norske)

Det norske oljeselskap ASA, eller bare Det norske (dagligtale), var et norsk selskap som konsentrerte seg om leting og utbygging av petroleumsressursene på norsk sokkel. Selskapet hadde hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo, Stavanger og Harstad. Det norske var notert på Oslo Børs med tickeren DETNOR.

Det norske oljeselskap ASA
Det Norske Oljeselskap ASA headquarters in Trondheim.jpg
Hovedkvarteret i Trondheim
Org.formAllmennaksjeselskap
Org.nummer989 795 848
BransjeOljeselskap
Etablert2005
Opphørt 2016
Etterfølger(e)Aker BP
Hovedkontor TrondheimRediger på Wikidata
LandNorge
Produkt(er) Olje
Styreleder Sverre Skogen
Adm. dir. Karl Johnny Hersvik
Antall ansatte250 (medio mai 2014)
Salgsinntekter131 millioner kroner (per 31. desember 2007)
Nettsted Offisielt nettsted

19. mai 2013 kom deres første egenopererte felt i produksjon, «Jette».

Plan for utbygging og drift (PUD) for «Ivar Aasen» ble vedtatt i Stortinget i 2012.

I 2013 ble selskapet tildelt ti nye lisenser, hvorav fire som operatør. Per 31. desember 2013 hadde selskapet 80 lisenser på norsk sokkel. Det norske var operatør for 33 av disse.

Leting var selskapets kjernevirksomhet siden oppstarten. 2013 ble et år med gode resultater, hvor de gjorde store funn både i Askja og Gohta.

Det norske var med på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet, som er et av norgeshistoriens største oljefunn.[1]

HistorieRediger

Den nye historien til Det norske oljeselskap ASA startet med opprettelsen av oljeselskapet Pertra i Trondheim i 2001. De virksomhetene som i dag[når?] er en del av Det norske startet derimot lenge før dét.

Det Norske Oljeselskap ASRediger

Det Norske Oljeselskap (nå DNO International) ble stiftet i 1971. Det var det første nasjonale oljeselskapet, startet som et privateid folkeaksjeselskap, og hadde over 40 000 aksjonærer ved oppstart. Kursprisen lå på 65-80 kroner ved oppstarten. Den norske stats oljeselskap, Statoil, ble stiftet året etter. Det Norske Oljeselskap var også det første norske oljeselskapet som ble notert på Oslo Børs. Jacob Stolt-Nielsen var selskapets første styreleder. Etter et år hadde aksjeverdien doblet seg.[2] Under generalforsamlingen i 1974 ble det vedtatt at utlendinger fikk lov til å eie aksjer i selskapet.[3]

Selskapet endret senere navn til DNO.

DNO fikk sine første inntekter i 1974 gjennom en eierandel på det britiske Heatherfeltet, og ble deltaker i sin første norske lisens i 1984. Myndighetenes politikk om at det bare skulle være tre norske oljseselskap på norsk sokkel hindret DNO fra videre aktivitet på norsk sokkel. Det gjorde at DNO fra 1996, under ny ledelse, satser betydelig utenfor Norge.

Selskapets strategi var å konsentrere seg om små oljefelt og å utvide produksjonen fra modne felt. I 2004 solgte DNO flere andeler til svenske Lundin. Samtidig var norsk sokkel åpnet for nye selskaper, og DNO skaffet seg lisenser også på norsk sokkel.

Pertra ASRediger

Oljeselskapet Pertra ble grunnlagt av Petroleum Geo-Services ASA (PGS) i 2001 som et heleid lete- og produksjonsselskap (E&P) med oppmerksomhet på å utnytte potensialet til små petroleumsressurser på den norske kontinentalsokkelen.

De mulige fordelene av et samarbeid mellom Pertra og PGS' produksjonstjenester var en pådriver i dette arbeidet. Pertra ble godkjent som lisenshaver og operatør på norsk sokkel i februar 2002, det første norske selskap som opererte på den norske sokkel i løpet av de siste ti år. Etter at selskapet kjøpte lisensandelene i produksjonslisens 038 av Statoil og Norsk Hydro, overtok Pertra operatørskapet av lisensen den 1. august 2002. Denne lisenser inneholdt det produserende Vargfeltet.

Mot slutten av 2004 besluttet PGS å selge Pertra. Med virkning fra 1. januar 2005 ble hele selskapet, alle produksjonslisensene inkludert, solgt til det kanadiske selskapet Talisman Energy. Like etter etablerte ledergruppen i Pertra et nytt selskap, Pertra Management, og forhandlet frem en kontrakt med Talisman Energy om kjøp av noen av de aktiva Talisman hadde kjøpt fra Pertras tidligere eier.

Resultatet var grunnlaget for etableringen av et nytt lete- og produksjonsselskap i Trondheim på plass. Pertra ble etablert på nytt, med finansiell støtte av lokale investorer.

Fra 2002 og fram til Pertrateamet forlot Talisman i mai 2005 ble det boret 10 brønner ved hjelp av fire ulike borerigger. Pertra var operatør for Vargfeltet fra 1. august 2002 til 2. mai 2005 med svært gode resultater. Pertras arbeid med Varg har ofte blitt omtalt som en suksesshistorie innen norsk oljeindustri.

I februar 2006 ble Pertra AS omdannet til et allmennaksjeselskap; Pertra ASA. For å finansiere denne transaksjonen,og støtte videre vekst, ble kapital samlet inn gjennom Petro Midt-Norge AS.

«Nye Pertra» var nå i stand til å ansette de aller fleste av de ansatte i «Gamle Pertra». Siden er staben styrket gjennom fusjoner og omfattende rekruttering.

I oktober 2007 besluttet styrene i Pertra og DNO å gjennomføre sammenslåing av Pertra og den norske virksomheten i DNO som var organisert gjennom selskapet NOIL Energy. DNO endret navn til DNO International.

Sammenslåingen ble vedtatt av generalforsamlinger i DNO og Pertra den 8. november 2007. Den 19. november 2007 skiftet Pertra navn til "Det norske oljeselskap", eller bare "Det norske" til daglig. I 2008 ble NOIL Energy formelt fusjonert inn i Det norske.

Selskapet vokste videre, og i midten av 2009 hadde selskapet ca. 140 ansatte.

Aker ExplorationRediger

I midten av 2009 startet også forhandlinger om fusjon med Aker Exploration. Det kom etter at DNO International hadde solgt seg ned fra 37 prosent til 25 prosent, og Aker ASA hadde kommet inn som ny stor eier.

I 2006 etablerte Aker Group selskapet Aker Exploration ASA. Selskapet skulle konsentrere seg om letevirksomhet og produksjon på norsk sokkel. Selskapet sikret seg lisenser og ble prekvalifisert som operatør i 2007. Samme høst ble selskapet notert på Oslo Børs. Året etter inngikk de en treårig leieavtale med Aker Drilling om den nye avanserte boreriggen Aker Barents. Aker Barents startet boreoperasjonene høsten 2009.

Fusjonen mellom Det norske oljeselskap og Aker Exploration ble vedtatt på selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger 19. oktober 2009. Fusjonen var effektiv fra 23. desember 2009. Aker ASA er i dag største aksjonær i Det norske oljeselskap ASA med en eierandel på 40 prosent.

Fusjon med BP NorgeRediger

I 2016 fusjonerte Det norske med BP Norge og dannet selskapet Aker BP. Selskapet har hovedkontor på Fornebu og har Aker og BP som de ledende aksjonærer.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ https://snl.no/DNO
  2. ^ Jan Christensen (7. juni 1972): DNO har gitt 100% i kursgevinst: "Nybyggerne" i olje slapp nytt rabalder. VG
  3. ^ Svenn Helskog (2. mai 1974): DNO åpne for utenlandsk kapital. VG
  4. ^ «Det norske oljeselskap og BP Norge fusjonerer og skaper et ledende uavhengig E&P-selskap på norsk kontinentalsokkel | Aker BP ASA». www.akerbp.com. Besøkt 22. desember 2016. 

Eksterne lenkerRediger