Det nordrussiske lavland

Det nordrussiske lavland ligger helt nord i Europeisk Russland og er en del av Den østeuropeiske slette.

Tundralandskap i det nordrussiske lavlandet

Lavlandet, som ligger på vest- og østsiden av Timanhøydene, sprer seg ut langs elvene Nordre Dvina, Onega og Mezen i vest og Petsjora i øst. I nord avgrenses det av Barentshavet. I midten deler Timanhøydene, som går i nordvest-sørøstlig retning, det nordrussiske lavland i to deler. I nordøst grenser lavlandet mot Paj-Khoj-fjellene, i øst mot Uralfjellene og i sør mot De nordrussiske høydene. I vest går det over Onega- og Ladogasjøen og til Finskebukta.

Landskapet i det meget tynt befolkede nordrussiske lavlandet preges av taiga og tundra, så vel som av elvene og de store sjøene på slettene. De største byene er Arkhangelsk og Severodvinsk.

Se ogsåRediger