Åpne hovedmenyen

Det liberale parti ble dannet etter at utbrytere fra Venstre i Bergen stiftet Bergens Liberale Vælgerforening. Også i Trondheim oppsto en tilsvarende forening. Det Liberale Parti var ved valget i 1903 en del av Samlingspartiet. Det mest fremtredende medlemmet av partiet var Christian Michelsen.