Det ingriske opprøret

forsøk på løsrivelse av Ingermanland fra Sovjetunionen

Det ingermanske opprøret (19181920) var et forsøk på å løsrive Ingermanland fra Sovjet-Russland. Opprøret ble ledet av en ingermansk gerilja som hadde bygd seg opp ved finsk hjelp. Krigen ble hovedsakelig ført på det karelske nes, og endte med et ingermansk-finsk nederlag, og Sovjet-Russland gjenerobret området. Under fredssamtalene i Tartu finske og ingermanske utsendinger å forhandle frem kulturell autonomi, men mislyktes i disse forsøkene. Som et resultat av krigen flyktet mellom 7000 og 8000 mennesker fra Ingermanland til Finland. Noen av disse flyttet tilbake til Ingermanland etter noen år.

Kart over Ingermanland, hvor krigen ble utkjempet