Det indoariske superstrat i Mitanni

Det indoariske superstrat i Mitanni omfatter teonymer, egennavn og andre ord i Mitanni, som kan tolkes som at en indo-arisk elite hadde overtatt lederskapet over Hurittene under den indoariske folkevandringen.

I en handelsavtale mellom Suppiluliuma I av Hettittene og Matiwaza av Mitanni fra ca 1380 f. Kr. finnes det en påkallelse av gudene Mithra, Varuna, Indra og Nasatya.

I en tekst om hesteskjøtsel av Kikkuli fra omkring 1400 f.Kr. brukes en rekke tekniske begrep som er indoariske:

Norsk Mitanni Sanskrit
En aika eka
Tre tera tri
Fem panza pancha
Syv satta sapta
Ni na nava
Rund vartana vartana

Tallordet aika, «en», er av særlig viktighet, fordi det plasserer teksten i en indoarisk kontekst, i motsetning til de indoiranske språk hvor det naturlige ville være å si aiva.

I en annen tekst brukes indoariske ord for farger:

Norsk Mitanni Sanskrit
Brun babru(-nnu) babhru
Grå parita(-nnu) palita
Rød pinkara(-nnu) pingala

Deres viktigste religiøse høytid var feiringen av solverv, som var vanlig i mange eldre kulturer. Mitanni-krigerne ble kalt marya (hurrittisk: maria-nnu), som også er navnet på unge krigere på sanskrit.[1] Benevnelsen mišta-nnu (miẓḍha,~ sanskrit mīḍha) hadde betydningen «betaling» (for å fange en flyktning som rømmer fra fangenskap).[2]

Lingvistikere som har tolket personlige navn på Mitanni i lys av sanskrit, har kommet til følgende paralleller:

Mitanni Sanskrit Betydning
Artashumara (artaššumara) Arta-smara som tenker som Arta/Ṛta[3]
Biridashva (biridašṷa, biriiašṷa) Prītāśva hvis hester er kjær[4]
Priyamazda (priiamazda) Priyamedha hvis visdom er kjær[5]
Citrarata Citraratha hvis vogn er skinnende[6]
Indaruda/Endaruta Indrota hjelpet av Indra[7]
Shativaza (šattiṷaza) Sātivāja vinne veddeløps-prisen[8]
Šubandhu Subandhu ha gode slektninger
(en navn i Palestina)[9]
Tushratta (tṷišeratta, tušratta, etc.) *tṷaiašaratha, vedisk Tveṣaratha hvis vogn er hurtig[10]

Arkeologer har funnet en slående parallell i spredningen til Syria av en distinkt pottetype knyttet til Kura-Araxes kulturen.[11]

ReferanserRediger

 1. ^ Mayrhofer, 1986-2000, II 293
 2. ^ Mayrhofer II 358
 3. ^ Mayrhofer II 780
 4. ^ Mayrhofer II 182
 5. ^ Mayrhofer II 189, II378
 6. ^ Mayrhofer I 553
 7. ^ Mayrhofer I 134
 8. ^ Mayrhofer II 540, 696
 9. ^ Mayrhofer II 209, 735
 10. ^ Mayrhofer I 686, I 736
 11. ^ James P. Mallory, "Kuro-Araxes Culture", Encyclopedia of Indo-European Culture, Fitzroy Dearborn, 1997

LitteraturRediger

 • James P. Mallory: Kuro-Araxes Culture, Encyclopedia of Indo-European Culture, Fitzroy Dearborn, 1997.
 • Manfred Mayrhofer, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, Heidelberg 1986-2000.
 • Manfred Mayrhofer, Welches Material aus dem Indo-arischen von Mitanni verbleibt für eine selektive Darstellung? I: E. Neu (red.), Investigationes philologicae et comparativae: Gedenkschrift für Heinz Kronasser (Wiesbaden, O. Harrassowitz 1982), 72-90.
 • Thieme, P.: The Aryan Gods of the Mitanni Treaties, Journal of the American Oriental Society 80, 301-317 (1960)