Det britiske toktet mot Dominica

Det britiske toktet mot Dominica var et sjøslag i juni 1761 og en del av sjuårskrigen.

Opptakt rediger

Mot slutten av1760 var erobringen av Canada fullført og mange britiske soldater var ledige i Nord-Amerika.

Så tidlig som januar 1761 hadde William Pitt informert Jeffrey Amherst at han trengte noen av soldatene hans på høsten for å erobre Dominica, Saint Lucia og Martinique. Amherst sendte 2000 mann til Guadeloupe, som alt var på britiske hender etter det britiske toktet mot Guadeloupe i 1759. Amherst hadde i tillegg sendt 6 000 mann senere på året for å ta Martinique.

Toktet rediger

De første dagene av juni 1761 kom transportskipene fra Amerika enkeltvis til Guadeloupe da flåten hadde blitt spredt under en storm . 3. juni kom fire skip frem, sammen med Lord Rollo, som Amherst hadde overlatt kommandoen.

Den 4. juni satte disse britiske skipene, sammen med ett skip til ut fra Guadeloupe, eskortert av skvadronen til sir James Douglas, admiralen på Leewardøyene. Styrken besto av :

  • En avdeling fra garnisonen i Guadeloupe (300 mann)
  • Høylendere (400 mann)
  • 22. fotregiment
  • 94. fotregiment

Den 6. juni ved middagstider hadde britene kommet fram til Roseau, hvor innbyggerne ble samlet for å overgi seg. Franskmennene svarte med å bemanne batteriene sine og andre forsvarsverk, som omfattet fire linjer med skyttergraver ovenfor hverandre. Rollo satte mennene sine i land og gikk inn i byen. Han fryktet at franskmennene kom til å bli forsterket i løpet av natten, og selv om det var sent, valgte han å storme skyttergravene med en gang. Han gikk til angrep og drev ut franskmennene og tapte bare få menn selv. Den franske kommandanten og hans nestkommanderende ble begge tatt til fange. Etter dette stoppet motstanden.

Den 7. juni sverget Dominica troskap til kong Georg.

Ettervirkning rediger

I motsetning til Guadeloupe og Martinique, ble ikke øya gitt tilbake til Frankrike etter Paris-traktaten i 1763. Øya ble okkupert av Frankrike under Den amerikanske uavhengighetskrigen mellom 1778 og 1783, og etter dette ble øya værende britisk fram til de fikk selvstendighet i 1978.

Kilder rediger

  • Fortescue, J. W.; A History of the British Army Vol. II, MacMillan, London, 1899, s. 537–538.
  • British expedition against Dominica
  • Wars of the Americas: A Chronology, David Marley