Det andre slaget ved Bloody Creek

Slaget ved Bloody Creek ble utkjempet 8. desember 1757 under den franske og indianske krigen. Militssoldater fra Acadia og Mi'kmaq slo en avdeling av britiske soldater ved Bloody Creek, som munner ut i Annapolis River ved dagens Carleton Corner i Nova Scotia. Slaget skjedde på samme sted som slaget i 1711 under dronning Anne-krigen.

Varde reist av en fortidsminneforening

BakgrunnRediger

Etter at franskmennene hadde tapt i Slaget ved Fort Beauséjour og deportasjonen av akadiarerme hadde startet i 1755, dannet mange akadiarer geriljagrupper i skogene, ofte sammem med de gamle indianerne Min'kmaq. Disse gruppene opererte på hele Nova Scotia frem til Ny-Frankrike falt. Den mest kjente av disse geriljakrigerne var Joseph Broussard, også kjent som Beausoleil. Trass i at de kontrollerte mange skanser som Halifax, Annapolis Royal og Fort Beausejour, klarte ikke britene å få fred i regionen.

Den 6. desember ble et arbeidslag i Annapolis Royal angrepet nær stedet hvor det første slaget fant sted i 1711. Der ble de utsatt for et bakhaldsangrep av akadiske og Mi'kmaq styrker. En mann ble drept og syv andre ble tatt til fange. Som følge av dette ble 130 mann under kaptein Peter Pigou sendt ut for å hente tilbake fangene.

SlagetRediger

De marsjerte til fots langs sørbreidden av Annapolis River og britene ble utsatt for våte og kalde forhold før de ga opp leitingen etter fangene. De krysset en bro over René Forêt River om morgenen den 8. desember da de ble angrepet av Mi'kmaq og akadiarer. Britene holdt stand en kort stund og led store tap, mellom annet ble kaptein Pigou drept før de trakk seg tilbake til Annapolis Royal.

EttervirkningRediger

Tross i seieren klarte ikke Mi'kmaq og akadiarene å følge opp med et angrep på Annapolis Royal. Det var derimot mange liknende grupper som forsatte å angripe de britiske styrkene i Nova Scotia og som støttet de franske troppene gjennom krigen. René Forêt River fikk navnet Bloody Creek til ære for slaget.

KilderRediger

Se ogsåRediger