Det hellige land

begrep brukt av jøder, kristne og muslimer for å beskrive Israel og Palestina
(Omdirigert fra «Det Hellige Land»)

Jødedom, kristendom, islam samt bahai betegner Israel og Palestina som Det hellige land. I tillegg regnes gjerne også deler av Jordan, Libanon, Syria og Sinai-halvøya som en del av Det hellige land.

Abrahams land

rediger

Guds beslutning om å gi Abrahams etterkommere Det hellige land står ved makt. Gud åpenbarte seg for Abraham og sa: "Ditt avkom gir jeg dette land" ( 1.Mos.15:18) I kap. 17 vers 8 gjentar Gud sitt løfte til Abraham, og understreker, at det gjelder for alltid.

Kristen valfart

rediger

I mange århundrer har kristne valfartet til Det hellige land. Etter opprettelsen av staten Israel har denne virksomheten bare økt, dels i form av pilegrimsreiser eller tradisjonelle bibelturer, dels i form av studiereiser, men også i form av vanlige turistreiser.

Det var flere historiske grunner til å gå i korstog til Det hellige land:

a) Man ville befri Det hellige land fra de vantro muhamedanere.
b) Man ville sikre handelsrutene, herunder Silkeveien til Østen.
c) Man ønsket å misjonere og kanskje samtidig vinne nytt land.

Når fant de sted – og hvem ledet dem?

  1. 109599 – Under Pave Urban II, Jerusalem erobres i 1099.
    114547 – Initiativ av abbed Bernhard av Clairvaux.
    118993 – Blant annet ledet av Rikard Løvehjerte.
    120204 – "Kremmerkorstoget".

Kritikk på reiser

rediger

Middelalderens reisebeskrivelser forteller at folk hadde ulike motiver for å besøke landet den gangen også. I senere tid har en del kritisert bibelturene til Israel, fordi de er lagt opp uten noen synlig interesse for politiske forhold som er brennende i dagens situasjon.

Hellige plasser

rediger