Den yngste runerekken

Den yngste runerekken, også kjent som middelalderrunene var et runesystem som eksisterte og var i bruk i Norden samtidig som latin. Systemet gikk ut på å modifisere fuþarken ytterligere, ved å bruke «stukne» runer. En stukken rune var en original rune, men med en liten forskjell, eksempelvis en liten prikk eller strek. Rekken var som følger:

Latinsk Tegn Yngre Fuþark Middelalderrune
F
V
U
Y
Þ
Ð
O
R
K
G
H
N
I
E
A
S
T
D
B
P
M
L
R(Z)
W

Som vist hadde den yngre Fuþarken flere fonem til noen runetegn. Middelalderrunene er laget for at vi skulle få igjen like mange tegn og fonem som det latinske alfabetet, og dermed kunne de for det første lett oversettes mellom hverandre, og de ville begge være lette å lese.