Den vesle børa

Den vesle børa er et vandresagn kjent i Danmark og Norge. I Reidar Th. Christiansens vandresagnkatalog er den klassifisert som ML 7005. I Norge er sagnet særlig godt kjent i østlandsfylkene og i Telemark, men spredte oppskrifter finnes også fra Søgne, Ulvik og Værøy.

Sagnet forteller om en bonde som alltid har lykka med seg, mens naboen hans stadig er uheldig. En dag han står på låven og tresker, får han se en liten nisse som pustende og pesende kommer trekkende med tre kornaks. Bonden ler av ham og sier at en så liten bør ikke kan være noe å puste og pese for. Da blir nissen sint og sier at han heretter skal dra like mye fra ham som han til nå har dratt til.
Etter den dagen hadde ikke bonden lykka med seg, men med naboen gikk det godt.


Eksempler: