Den store vandringen

Den store vandringen (engelsk: The Great Migration) finner sted hvert år når store flokker med til sammen nesten 2 millioner dyr vandrer fra Seregeti nasjonalpark i Tanzania til Masai Mara nasjonalpark i Kenya og tilbake igjen. Serengeti og Masai Mara er en del av samme økosystem, dyrene kjenner ingen landegrenser og vandrer til de stedene de vet de finner mat og vann.

Kryssing av elven Mara

Denne migrasjonen er verdens lengste og også verdens største i antall pattedyr på land. Vandringen skjer i en fast årlig syklus og strekningen er på nesten 3.000 km. Vandringen er et naturfenomen som ikke har en fastlagt tidsplan eller rute, tidspunktet kan variere noe fra år til år. De vandrer ofte i grupper på flere tusen dyr som følger den faste årlige ruten, men det er heller ikke uvanlig at grupper med dyr avviker fra den «normale» ruten. Men migrasjonen

Vandringen

Flokkene består hovedsakelig av gnuer men også av sebraer og gaseller.

Den mest kjente teorien om hvorfor dette naturfenomenet skjer hvert år er at det er drevet av regnet. Når gresset forsvinner et sted og regnet gjør det grønt og frodig et annet sted vil gress eterne følge etter. Dyrene må hele tiden forflytte seg til nye områder med grønt gress for å overleve. De må finne seg mat selv om det lurer mange farer.

Den store vandringen er en kontinuerlig prosess, det skjer igjen og igjen, år etter år. Dyrene forflytter seg slik at dyrene er på forskjellige steder til forskjellige tider på året.

Fra rundt januar/februar er dyreflokkene i den sørlige delen av Serengeti nasjonalpark og i Ngorongoro naturreservatet. På denne tiden av året foregår kalvingen. I en periode på to-tre uker fødes det over en halv million gnu kalver. Det fødes opptil 8.000 kalver hver eneste dag når kalvingstiden er på sitt travleste. De små gnu kalvene kommer seg raskt på bena og blir en del av flokken.

Etter som gresset blir beitet bort forflytter de seg videre, de passerer Maswa naturreservat, og flokkene beveger seg nå langsomt mot nordvest.

Rundt mars/juni forflytter de seg nordover langs den vestlige delen av Serengeti nasjonalpark og i Grumeti og Ikorongo naturreservatene.

Fra juli/august begynner den verdensberømte kryssingen av Mara elven. For å komme til Masai Mara i Kenya og det friske gresset der er flokkene nødt til å krysse elven. Kryssingen er et av den store vandringen sine dramatiske høydepunkter. I elvene ligger det krokodiller og venter på de mange dyrene som må gå over elven, så her er det snakk om en kamp for å overleve.

De blir i Masai Mara i Kenya for å beite en stund, før de i september/oktober vender tilbake til Tanzania via enda en tur over Mara elven. Etter at de har krysset elven på sin vei tilbake til Tanzania, begynner flokkene igjen å vandre sørover gjennom Serengeti nasjonalpark. I november/desember forflytter flokkene seg langs østsiden av Serengeti.

Når det nærmer seg desember/januar er flokkene tilbake omtrent der de startet, og kalvingstiden starter på nytt.

Gnu i Masai Mara
Autoritetsdata