Den store grautstriden

Den store grautstriden var en offentlig debatt som foregikk i Norge i 1860-årene, hvor hoveddeltakerne i debatten var Peter Christen Asbjørnsen og Eilert Sundt.

Tittelsida på P. Chr. Asbjørnsens Fornuftigt madstel utgitt i 1865. (Dobbeltklikk på bildet for å åpne en digital blåkopi av boka.)

Debatten gikk på hvorvidt norske bondekvinner laget grøt på en optimal måte eller ei. Bakgrunnen for debatten var at P. Chr. Asbjørnsen i 1864 ga ut boka Fornuftigt Madstel under pseudonymet Clemens Bonifacius, hvor han ved bruk av nyvunnet kjemikunnskap hevdet at det var uklokt av norske bondekvinner å blande mel i grauten etter at den var kokt, da han mente at kroppen ikke kunne nyttegjøre seg dette melet.

Eilert Sundt mente på den annen siden at man burde ha tillit til at kvinnene lagde grøt på bakgrunn av kunnskap opparbeidet gjennom generasjoner. Dette førte til en heftig debatt i pressen, hvor flere andre blandet seg inn.

Sundt måtte på bakgrunn av denne debatten gå av som redaktør for bladet han arbeidet for - selv om det i ettertid har vist seg at Sundt hadde rett i sine antakelser.

KilderRediger