Den skotske sosialistiske føderasjon

Den skotske sosialistiske føderasjon var et skotsk politisk parti som ble grunnlagt av støttespillere av Den sosialdemokratiske føderasjon i Edinburgh i 1888.

Under det britiske parlamentsvalget i 1892 var dette partiet blant de fremste støttespillerne til Scottish United Trades Councils Labour Party. I 1894 begynte de å publisere Labour Chronicle.

Partiets sekretær i årene 1895 og 1896 var James Connolly, som stilte som kandidat for partiet ved lokalvalg. Partiet var fortsatt aktivt i 1898, men dets senere historie er uklar.