Den sentrale militærkommisjon

Den sentrale militærkommisjon (SMK) (kinesisk: 中央军事委员会, pinyin: Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì) for Folkerepublikken Kina har den direkte befalingsmakt over Folkets frigjøringshær. Derimot har Forsvarsministeriet ingen kommandomyndighet, og utøver kun politiske oppgaver, som for eksempel kontakten med andre lands væpnede styrker.

Den sentrale militærkommisjon holder hus i det kinesiske forsvarsministeriets bygning i Beijing.

Den sentrale militærkommisjon er et politisk hybridorgan. Opprinnelig var det et rent organ innen Kinas kommunistparti (KKP) og ble besatt direkte av Sentralkomiteen. Men etter grunnloven av 1982 er det også blitt et statlig organ innen Folkerepublikken Kina (FRK) og i alle fall formelt ansvarlig overfor Den nasjonale folkekongress. Alt ettersom fremstår kommisjonen som «SMK for KKP» (中国共产党中央军事委员会) eller «SMK for FRK» (中华人民共和国中央军事委员会).

Posten som formann for SMK anses som en nøkkelstilling innen den kinesiske regjering. Både Deng Xiaoping og Jiang Zemin beholdt lenge denne stillingen også etter at de hadde fratrådt fra sine øvrige stats- og partiverv.

Formenn rediger

Embedstidene i parentes gjelder som formannsstillingen for «SMK for FRK»