Sentralkomitéen for Kinas kommunistparti

Sentralkomitéen for Kinas kommunistparti (kinesisk: 中国共产党中央委员会; pinyin: Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Wěiyuánhuì), før 1927 kalt Den sentrale eksekutivkomité (中央执行委员会), er det høyeste organ innen Kinas kommunistparti i periodene mellom partikongressene. Sentralkomiteen har rundt 300 medlemmer, og nominelt er det den som utnevner medlemmene til Politbyrået.

Selv om Sentralkomiteen ikke utøver myndighet som sluttet størrelse på samme måte som en lovgivende forsamling i mange andre land gjør det, er den et viktig organ i Kina idet den omfatter kommunistpartiets, statens og de væpnede styrkers øverste lederskikt. Til forskjell fra partikongressene, som alltid har vært seremonielle, er møtene innen Sentralkomiteen av og til arenaer for reelle debatter og beslutninger om partiets politikk.

Sentralkomiteen er større og har en noe større ideologisk spredning enn Politbyrået.

Noen analytikere antar at Hu Jintao hadde som mål å tilføre Sentralkomiteen mer myndighet, som del av hans bestrebelser for å styrke demokratiet innad i partiet.

Litteratur rediger

  • Graham Young: «The 13th National Congress of the Chinese Communist Party and the Agenda of Chinese Politics», i Politics, Vol. 24, No. 1, May 1989, s. 85-91
  • Graham Young: «The Fourteenth Congress of the Chinese Communist Party: Consolidation of Reformist Orthodoxy», i China Information Leiden, Vol. VII, No.3, January 1993, s. 1-8