Den sørøstatlantiske fiskeriorganisasjon

Den sørøstatlantiske fiskeriorganisasjon (engelsk: South East Atlantic Fisheries Organization , SEAFO) er en internasjonal, mellomstatlig fiskeriorganisasjon for landene ved det sørøstlige Atlanterhavet og for andre land med interesser i området. Organisasjonen har til formål å sikre fiskebestandene i området og arbeide for bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene, slik det legges opp til gjennom Konvensjonen for beskyttelse og forvaltning av fiskeriressursene i det sørøstlige Atlanterhavet. Konvensjonen trådte i kraft i april 2003. Organisasjonen ble etablert 20. april 2001. Den har sekretariat i Walvis Bay i Namibia. Medlemmene i organisasjonen er Angola, EU, Namibia og Norge.

Eksterne lenkerRediger