Den jødiske brigaden

Må ikke forveksles med Den jødiske legion fra første verdenskrig

Den jødiske brigaden (engelsk: Jewish Brigade) var en britisk militæravdeling under andre verdenskrig med jødiske soldater.

Rett etter krigsutbruddet ble det organisert egne jødiske kompanier og andre mindre militæravdelinger, som kjempet blant annet i Hellas og Egypt. Den 6. august 1942 ble Palestine Regiment dannet, med tre jødiske bataljoner og én arabisk. Det var først i 1944 at jødiske soldater ble samlet i en brigadeavdeling med det nåværende israelske flagget som standart.