Den hvite pyramide

Den hvite pyramide, også kalt farao Amenemhat IIs pyramide, ligger i pyramideområdet i Dahshur i Egypt. Den er nå intet mer enn en haug av steinrester, som følge av at den i lang tid er blitt benyttet som steinbrudd. Den kalksteinen som dominerer blant restene har gitt pyramiden sitt navn.

Pyramiden var omgitt av en rektangulært anlagt muromkranset område. Flere intakte graver ble funnet innenfor murene. Her var det flere av Amenemhat IIs slektninger, blant annet gravkamrene til prins Amenemhatankh og prinsessene Ita, Khnumet, Itiueret og Sithathormeret. Gravmøblement av mange slag ble funnet der under utgravninger, som trekister, parfymekrukker av alabaster og kanopiske kister. Det var også store mengder av vakre smykker i Itas og Khnumets graver.

I 1894 og 1895 gravde Jacques de Morgan i pyramidekomplekset. Han konsentrerte seg om kongegravemne, og lot andre områder forbli urørte.

LitteraturRediger