Den gamle protestantiske gravlund i Macao

Den gamle protestantiske gravlund i Macao (kinesisk: 基督教坟 场) ble anlagt av Det britiske Ostindiakompani i 1821 i Macao på grunn av mangelen av et gravsted for protestanter i denne portugisiske katolske kolonien.

Macao Protestant Cemetery.jpg

Macaos myndigheter forbød gravlegging av andre enn katolikker innen byens murer, og utenfor barrieren mot kinesisk område motsatte kineserne seg begravelse av utlendinger. Dermed var de britiske, amerikanske og nordeuropeiske handelsfolk henvist til å foreta sine begravelser i all hemmelighet nattestider utenfor bymuren, men innenfor barriereporten Porta de Cerco. Men der risikerte de å bli konfrontert av kineserne eller av at gravene ble desekrert etter at gravfølget hadde trukket seg tilbake. Det var også kinesiske graver i dette området.

Det er ikke endelig avklart når gravlunden ble åpnet. Over porten står en inskripsjon som nevner årstallet 1814, men det henviser mer sannsynlig til da Ostindiakompaniet fikk et nytt charter. Det var sannsynligvis i 1821 at saken ble endelig regulert, etter at den skotske misjonæren og bibeloversetteren Robert Morrisons kone Mary døde det året. Da kjøpte den lokale komite for Det britiske Ostindiakompani et stykke land og avklarte dets rettsstatus med portugiserne slik at protestanter ble tillatt gravlagt der. Senere tillot Det britiske Ostindiakompani også ikke-britiske utlendingers begravelser der, og flere av de smuggravlagte utenfor bymuren ble flyttet til deres gravfelt. Dette er forklaringen på at en del av gravene bærer tidligere dødsdato enn 1821, noen helt tilbake til 1770-årene. De tidligere gravene ble flyttet fra Meesenberg Hill (oppkalt etter Ostindiakompaniets William Meesenburg, den første som ble gravlagt på den høyden).

Folk fra Storbritannia, USA, Nederland, Danmark, Sverige og Tyskland er gravlagt på gravlunden.

Gravlunden ble stengt for ytterligere begravelser i 1858, og det er grunnen til at det nå kalles den gamle protestantiske gravlund. Ved siden av ligger Morrison Chapel, navngitt etter Robert Morrison, som selv ble gravlagt der.

Hans kone Mary ligger også der, og deres sønn James, død 5. mars 1811 og opprinnelig gravlagt annetsteds, ligger rett ved siden av henne. Den engelske maleren George Chinnery (1774–1852) ligger også der; han bodde i Macao i 27 år. Man finner også gravene til for eksempel løytnant Joseph H. Adams (barnebarn av USAs president John Adams og nevø av president John Quincy Adams), Anders Ljungstedt, Edmund Roberts, Henry Spencer Churchill og Sir Humphrey Lee Fleming Senhouse.

Kapellet på gravlunden ble bygd av Ostindiakompaniet i 1831, og ombygd og gjenkonsekrert i 1921

LitteraturRediger

  • Lindsay Ride og Mary Ride: An East India Company Cemetery: Protestant Burials in Macao
  • Lindsay Ride: The Old Protestant Cemetery in Macao
  • Austin Coates: A Macao Narrative

Eksterne lenkerRediger