Den første hvite terror

Den første hvite terror under den franske revolusjon ble innledet av en gruppe i det sørlige Frankrike. Gruppen, som oppstod i Lyon, kalte seg Compagnies de Jéhu. De planla et dobbeltopprør som skulle sammenfalle med invasjoner fra Storbritannia i vest og Østerrike i øst. Lignende grupper ble dannet annetsteds, som Compagnies du Soleil lenger sør i landet.

Compagnies du Soleil under den hvite terror i 1795.

Bevegelsen ble knust av Lazare Hoche ved Quiberon den 21. juli 1795.

Den hvite terror fant sted i 1794 og 1795, i den perioden som er blitt kalt thermidorreaksjonen, som avløste Skrekkveldet. Den ble organisert av reaksjonære chouanske rojalister, og rettet seg mot de radikale jakobinerne og enhver som ble mistenkt for å stå dem nær. Over hele landet ble reelle og antatte jakobinere angrepet og ofte drept. Antatte terrorister (fra skrekkveldet) ble halt ut av fengslene og drept - mye på samme måte som påståtte rojalister var blitt myrdet under septembermassakrene i 1792.

På samme vis som under Skrekkveldet ble rettssaker avholdt uten noen særlig respekt for prosedyreregler og rettssikkerhet.

I Paris raste gjenger med unge dandyer, kalt muscadinerne, gatelangs og angrep jakobinere og sans-culottes.

LitteraturRediger

  • Daniel Philip Resnick: The white terror and the political reaction after Waterloo, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1966, ISBN-13 9780674951907, ISBN 0674951905
  • Jacques Godechot: La contre-revolution: doctrine et action, 1789-1804, Presses Universitaires de France, París, 1961
  • François Furet og Mona Ozouf: Dictionnaire critique de la Révolution française, Flammarion, 1992
  • Georges Lefebvre: La France sous le Directoire. 1795-1799, Éditions Sociales, 1977