Den første borgerkrigen i Sudan

Den første borgerkrigen i Sudan (arabisk; الحرب الأهلية السودانية الأولى; al-Ḥarb al-ʾAhliyyah as-Sūdāniyyah al-ʾAwilī; engelsk: The First Sudanese Civil War), også kalt Anyanya-opprøret eller Aynyanya I (Anya-Nya, ma'di for "slangegift:" Anyanya II var navnet brukt av en gruppe nuerdissidenter i 1978) og syttenårskrigen (Seventeen Years War), ble utkjempet fra 1955 (året før Anglo-egyptisk Sudan ble uavhengig) til 1972 mellom den sudanske regjeringa, basert i den nordlige delen av landet, og folkegrupper i Sør-Sudan (nuer, lotuko, madi, bari, acholi, zande, dinka m.fl.) som forlange representasjon i styret og større regionalt selvstyre. En halv million mennesker døde i krigen, som kan deles inn i tre faser: geriljakrig, Anyanya og South Sudan Liberation Movement.

Den første borgerkrigen i Sudan
Konflikt: Borgerkrigene i Sūdān

Ǧa‘far an-Numayrī, Sūdāns president fra 1969 til 1985.
Dato19551972
StedDet sørlige Sudan
ResultatAddis Abeba-avtalen, som opprettet en sørsudansk autonom regjeringen med begrenset politisk makt.
Stridende parter
Sudan SudanSudan Sudan Defence Force
Anyanya Anyanya
Azania Liberation Front
South Sudan Liberation Movement
Kommandanter og ledere
Sudan Ibrahim ʿAbud
Sudan Ǧa‘far an-Numayrī
Sudan Ismaʿil al-Azhari
Joseph Lagu
Styrker
Fra ~5000 til ~50.000 (~12-15.000 ved fronten)Anyanya: ~5-12.000
SDF: ~4500-20.000
Tap
Totalt ~500.000 døde

Krigen ble avsluttet med Addis Abeba-avtalen i 1972, som gjorde at det ble opprettet en egen sørsudansk regjering, men avtalen klarte ikke å fjerne alle spenningene som opprinnelig hadde forårsaket borgerkrigen, som førte til at nord-sør-konflikten ble fortsatt i den andre borgerkrigen i Sudan, som varte fra 1983 til 2005. Perioden fra 1955 til 2005 blir derfor noen ganger regnet som én enkelt konflikt, delt i to voldelige faser av en elleve år lang våpenhvile.