Den europeiske unions strukturfond

EUs Strukturfond har til hensikt å sørge for økonomisk utjevning innen EU-området. Fondene finansieres av EU-budsjettet.

Om lag 1/3 av EU-budsjettet går til strukturfond.

EUs strukturfond består av

  • Regionalfond (ERDF) Det europeiske Fond for Regional Utvikling, Opprettet 1975
  • Sosialfond (ESF) Det europeiske sosialfond, opprettet med Romatraktaten fra 1958.
  • Jordbruksfond (EAGGF) Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket oppdelt i garanti og utviklingsdel i 1964.
  • Fiskerifond (FIFG) Det Finansielle Instrument for utvikling av Fiskeriene. Opprettet 1993.

Eksterne lenker )Rediger