Deltakende design

Deltakende design eller (på engelsk) participatory design, er en form for designprosess der man aktivt forsøker å involvere alle interessenter (f.eks ansatte, partnere, kunder, borgere, sluttbrukere) i designprosessen for å sikre resultatet tilfredsstiller deres behov og er brukbart. Begrepet brukes i en rekke felt f.eks software design, arkitektur, landskapsarkitektur, produktdesign, bærekraft, grafisk design, planlegging, og til og med medisin som en måte å skape miljøer som er mer responsivt og tilpasset innbyggernes og brukernes kulturelle, emosjonelle, åndelige og praktiske behov.