Dekksbredden på et skip er bredden på dens videste punkt, som regel på midtpunktet av skipets lengde. Generelt sett vil en bredere dekksbredde gi bedre initialstabilitet.