Defence of the Realm Act 1914

Defence of the Realm Act 1914 (forkortet DORA) var en britisk lov som ble vedtatt 8. august 1914, i begynnelsen av første verdenskrig. Den gav regjeringen vidtrekkende fullmakter så lenge krigen varte, som rett til å sensurere og til å rekvirere bygninger eller annen eiendom som var nødvendige for krigsinnsatsen.

Dokument som viser postsensur iht Defence of the Realm Act 1914 (DORA)

Loven spesifiserte også en rekke ting britene ikke hadde lov til å gjøre under krigen, som: å fly drager, tenne bål, kjøpe kikkerter, gi brød til ville dyr, diskutere militære affærer eller kjøpe alkohol på offentlige transportmidler. Det ble også innført en rekke andre tiltak for å øke industriproduksjonen, som at alkoholholdige drikker måtte vannes ut. Noen tiltak som ble innført av regjeringen som følge av loven finnes fortsatt, som britisk sommertid (BST), en av Winston Churchills mekanismer for å øke produksjonen.

Noen av bestemmelsene kan virke merkelig, men hadde en hensikt. Det å fly drager eller tenne bål kunne tiltrekke seg tyske zeppelinere, det å gi brød til ville dyr var sløsing med mat og så videre. Den inneholdt også bestemmelser om mer alvorlige forhold, og ble blant annet brukt mot lederne for det irske påskeopprøret i 1916.

Den første som ble arrestert for brudd på loven var John Maclean, en marxistisk revolusjonær som hadde kommet med ytringer som virket negative i forhold til militærets rekruttering. Han ble ilagt en bot på fem pund, men nektet å betale og tilbrakte i stedet fem netter i fengsel.

ReferanserRediger


KilderRediger