De store sjøer

innsjøer i Nord-Amerika
(Omdirigert fra «De store sjøene»)

De store sjøer (engelsk: The great lakes, fransk: Grands Lacs) er de fire innsjøene Ontariosjøen, Eriesjøen, Øvresjøen (Lake Superior) og Michigan-Huronsjøen i grenseområdet mellom USA og Canada. Michigansjøen og Huronsjøen har tradisjonelt vært regnet som to separate sjøer, men hydrologisk sett er de én sammenhengende sjø der de to delene forbindes via det åtte kilometer brede og 37 meter dype Mackinacstredet.[1]

De store sjøene sett fra verdensrommet.
Fra venstre: Superiorsjøen, Michigansjøen, Huronsjøen, Eriesjøen, Ontariosjøen.

Sjøene er den største gruppen med ferskvannssjøer i verden, er en del av verdens største ferskvannssystem. Innsjøene inneholder over 35 000 øyer og er koblet til havet gjennom et system av sluser, kanaler og elver. Imidlertid er slusene for smale for mange skip, noe som har begrenset sjøfarten på sjøene. Til tross for størrelsen, har de en tendens til å fryse til om vinteren.

En mye mindre, sjette innsjø, St. Clairsjøen, mellom Huron og Erie er også en del av det samme ferskvannssystemet, men regnes ikke blant de store innsjøene.

Elvene i ferskvannsystemet

rediger

Systemet inkluderer også elvene som binder sjøene sammen:

Michigan er koblet til Huron gjennom Mackinacstredet. Disse to sjøene ligger like høyt over havet og er geologisk det samme vannmassivet, men er geografisk adskilt og regnes derfor for å være to forskjellige sjøer. En halvøy og store øyer deler Huron i to deler; hovedsjøen og Georgian Bay.

Systemet har utløp gjennom St. Lawrence-elva, som løper ut fra Ontariosjøen gjennom Quebec til Atlanterhavet. Et utall elver renner ut i dette systemet, over 200 bare i Superiorsjøen.

Nøkkeltall

rediger

Fra vest mot øst, den retningen vannet generelt flyter, plasserer sjøene seg slik:

Navn Overflate Volum Største dybde Høyde over havet Grenser mot Info
Superior 82 000 km² 12 232 km³ 406 m 183 m Ontario, Canada; Wisconsin, Minnesota, Michigan, USA. Verdens største ferskvannssjø målt etter overflate, nest størst i volum.
Michigan 57 750 km² 4 918 km³ 281 m 177 m Indiana, Wisconsin, Illinois, Michigan, USA Den eneste som ligger fullstendig i USA. Samme høyde over havet og egentlig det samme vannmassiv som Huron, men de ligger geografisk adskilt.
Huron 59 600 km² 3 538 km³ 230 m 177 m Michigan, USA; Ontario, Canada. Den nest største. Inneholder Manitoulinøya, verdens største innsjøøy.
Erie 24 000 km² 483 km³ ? m 174 m Ohio, New York (delstat), Pennsylvania, Michigan, USA; Ontario, Canada. Den minste i volum og grunneste.
Ontario 19 009 km² 1 639 km³ 244 m 75 m New York, USA; Ontario, Canada Den minste overflate og ligger mye lavere enn de andre

Referanser

rediger
  1. ^ Michigan and Huron: One Lake or Two ? fra Pearson Education, Inc: Information Please Database, 2007.