Datatilsynet (Danmark)

dansk offentlig organ

Datatilsynet er et uavhengig statlig tilsyn som organisatorisk hører under Justisministeriet, som dog ikke har instruksjonsmyndighet over tilsynet. Datatilsynet har til oppgave å føre tilsyn med at reglene i persondataloven, som gjennomfører et EU-direktiv, overholdes. Det skjer gjennom å rådgive, veilede samt behandle klager og foreta inspeksjoner hos myndigheter og virksomheter. Datatilsynet består av et sekretariat og et råd (Datarådet).

Eksterne lenkerRediger