Dansk Folkepartis Ungdom

Logo

Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) er Dansk Folkepartis offisielle ungdomsorganisasjon.

DFU har som et av sine primære formål å utvikle talenter til Dansk Folkepartis virke i dansk politikk. DFU ser det ikke som sin oppgave å gi motspill til moderpartiets politiske linje, hvilket adskiller DFU fra andre danske ungdomspolitiske organisasjoner.