Dannerhuset

Dannerhuset er en bygning fra 1873 i Nansensgade i København som rummer organisasjonen Danner, tidligere kjent som Grevinde Danner Stiftelsen. Huset ble opprinnelig oppført som Frederik VIIs Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejderklassen av kong Frederik VIIs kone til venstre hånd, Grevinne Danner,[1] og ble tegnet av kammerråd og arkitekt Theodor Zeltner.[2]

Dannerhusets fasade ut mot Gyldenløvesgade

Danner er i dag en privat organisasjon som arbeider nasjonalt og internasjonalt for å stoppe vold mot kvinner og barn. Den fredede bygningen ble i årene 2010–12 restaurert for 96 millioner danske kroner.[3]

ReferanserRediger