Dalen aktivitetspark

park i Trondheim

Dalen aktivitetspark er en aktivitetspark ved Kolstad sør for Trondheim sentrum. Parken ble åpnet høsten 2020 og er lokalisert øverst i en ravinedal mellom Kolstadflata, Myrtunet og Kolstadtunet, i en helning ned mot Bjørndalen.

Dalen aktivitetspark

Dalen aktivitetspark
63°22′09″N 10°21′37″Ø

Parken er satt sammen av flere delanlegg, og består i tillegg til grøntområder også av flere elementer. Blant annet klatrevegg, parkouranlegg, skaterampe, volleyballbane, fotballbane, ballbinge for flere idretter, lekeapparater, sceneområde og tilrettelagte sosiale møteplasser. Også flere kunstverk er plassert i parken, utformet av billedhuggeren Erik Pirolt.

Idéen rundt aktivitetsparken kom gjennom valgfaget «Demokrati i praksis» på Huseby skole i 2013, hvor faget ble koblet opp mot Trondheim kommunes bydelsprosjekt som en del av områdeløftet for Saupstad og Kolstad. I samarbeid med valgfaget, ungdomsrådet på Saupstad, Ringvegen borettslag og Trondheim kommune gikk befaringer og modellbygging over til realisering ved en bevilgning fra kommunen.[1] Gjennom revidert nasjonalbudsjett i mai 2017 ble det av regjeringen Solberg øremerket seks millioner kroner til bygging av parken.[2]

Byggingen startet i juni 2019 etter et spleiselag mellom Trondheim kommune, staten, Husbanken, Miljøpakken og ordningen for Kunst i offentlige rom.[3] Parken ble åpnet av ordfører Rita Ottervik og moderniseringsminister Nikolai Astrup i september 2020.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Trondheim2030.no – Dalen aktivitetspark - Vår park! (Av Kari-Anne Aarvåg. Publisert 26. februar 2018, besøkt 27. januar 2021)
  2. ^ Regjeringen.no – 6 millioner kroner til Dalen aktivitetspark i Trondheim (Pressemelding. Publisert 11. mai 2017, besøkt 27. januar 2021)
  3. ^ Adressa.no – - Det føles uvirkelig. Vi trodde ikke det ble noe av (Av Anne Berit Fagernes. Publisert 21. september 2020, besøkt 27. januar 2021)
  4. ^ Trondheim2030.no – Dalen aktivitetspark skapt med 800 ungdommer på laget (Av Ingunn Grøtte. Publisert 24. september 2020, besøkt 27. januar 2021)