Dahlhaug er et sted på Byåsen i Trondheim. Stedet har sitt navn etter haugen som Baker Dahl i Trondheim kjøpte til sin kone, antagelig som et landsted. Stedet er også kalt «Cathrinegave» etter hustruens navn.

Stedet ble senere kjøpt av Erik Eriksen fra Oppdal i Sør-Trøndelag og ble deretter kalt for Dahlhaugen. Erik var gartner og navnet Gartnerhaugen eksisterer også fra rundt århundreskiftet til 1. verdenskrig. Gården ble ved et senere skifte delt mellom to brødre: Dahlhaug Nordre og Dahlhaug Søndre. Begge småbrukene er nå regulert til boligformål, og ingen av småbrukenes opprinnelige bygninger er bevart.

Det du nå finner i dette området er en vei som misvisende heter Dalhaugveien (uten h i Dahl) , som sikkert ble bestemt av noen som trodde at det var stedets topografi og ikke historie som var navnets opphav.

Det er noe uklart hvor de opprinnelige grensene for dette landstedet var, men det nevnes i gamle kart som navn på stedet fra Sommersetra(N) til Kyvannet(S) og mellom Torshaug(V) og Havstadplass.(Ø)