Dagen (1803–1843)

dansk avis som kom ut i perioden 1803–1843
(Omdirigert fra Dagen (1803-1843))
Flere aviser har eller har hatt navnet Dagen
Dagen fra den 24. juni 1830.

Dagen var en dansk avis som kom ut i perioden 18031843.

Avisen ble grunnlagt av boktrykkeren og forleggeren Klaus Henrik Seidelin. Han var idømt livsvarig sensur ifølge Trykkefrihetsforordningen av 1799 på grunn av tidligere utgivelser, men han kunne fremdeles fungere som utgiver. På grunn av hans senere gode oppførsel lyktes det ham også å få tillatelse til å bringe utenlandske politiske nyheter i avisen, noe få av datidens aviser hadde lov til. Ved hans død i 1811 gikk avisprivilegiene over til enken som i desember 1812 overdro dem til boktrykkersvennene og brødrene Peter og Niels Rostock. Fra 1817 innehadde søsteren Birgitte Møller og enkefru Rostock privilegiet. I perioden 18241841 ble avisen utgitt av krigsassessor August Rostock. Med støtte fra Christian VIII drev redaktøren Fribert avisen fra 1842, men han flyktet i 1843 på grunn av gjeld og avisen gikk inn.

Blant avisens skribenter var Tivolis grunnlegger Georg Carstensen, filosofen Frederik Christian Sibbern og Ove Thomsen.

Avisen hadde på sitt høyeste (1835) 3 900 abonnenter og var allerede fra 1820-årene Danmarks største avis.[1]

Fra 6. september 1839 kom det ut en egen utgave Søndagen til avisen, noe som fortsatte til 1843.

RedaktørerRediger

KilderRediger

  • Jette D. Sølling & Niels Thomsen, De Danske Aviser 1634-1989 bind 1, Odense Universitetsforlag, 1988, s. 135-138. ISBN 87-7492-664-0.
  1. ^ De Danske Aviser, s. 138.