DAPs 25-punktsprogram

25-punktsprogrammet var partiprogrammet til Det tyske Arbeiderparti (Deutsche Arbeiterpartei (DAP) av 24. februar 1920. Samme dag fikk DAP det utvidede navnet Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti (NSDAP).

Adolf Hitler var en av forfatterne av 25-punktsprogrammet. Her er det allerede tale om en Fører, om opphevelse av Versaillestraktaten, og Tysklands forening med Østerrike og om at jødene skulle miste sitt tyske statsborgerskap. Etter den nasjonalsosialistiske maktovertakelsen i 1933 ble etterhvert mange av punktene satt ut i livet.

Ikke alle sosialistiske elementene i programmet ble virkeliggjort, ettersom Hitler ville ha både Reichswehr og industriherrene på sitt lag. Da ledelsen for SA heller ønsket at «revolusjonen» skulle fortsette og at programmet skulle settes ut i livet i alle sine enkeltheter, fulgte drapene av Ernst Röhm og den øvrige SA-ledelsen.

Følgende tyske menneskerettigheter ble strøket eller forandret etter Riksdagsbrannen:

1. Retten til fritt å uttale sin mening (privat)

2. Retten til fritt å trykke sin mening (avissensur)

3. Foreningsretten

4. Retten til ikke å få sine brev lest av offentlige tjenestemenn/posten

5. Husundersøkninger uten fullmakt

6. Statlig konfiskasjonsrett

7. Begrensing av eiendomsretten (staten kunne konfiskere alt fra en bolig til et fabrikkonsern)

Eksterne lenkerRediger