DAK-operatør

En DAK-operatør (DAK = Dataassistert konstruksjon) jobber med å tegne nye og endre bestående konstruksjoner eller dak'ker opp papirtegninger for endringsprosjekter. De tar utgangspunkt i plantegninger og bygger opp en 3D-modell som basis for fotorealistiske bilder og/eller film. De lager en presentasjon av modellen som også mennesker uten teknisk forståelse kan forholde seg til og bruke som basis for viktige avgjørelser.

En DAK-operatør er en med kompetanse på flere forskjellige DAK-programmer, man blir ikke DAK-operatør om man har et kurs i AutoCAD Grunnleggende.

UtdannelseRediger

DAK-operatør er ikke en beskyttet tittel, og dermed er kompetansen veldig varierende. Det kommer mye an på lengden og innholdet av studiene.

Noen skoler/kurssteder har 1 år fulltid med flere forskjellige DAK-programmer, større oppgaver, prosjekter, eksamener og sertifiseringer med timeantall hos f.eks Autodesk.

Andre skoler/kurssteder har 6 uker, med 15 undervisningsdager og sertifiseringer med timeantall hos f.eks Autodesk.

Etter kunnskapsløftet har utdannelsen Teknisk Tegner (DAK-operatør har mange likhetstrekk med dette yrket, men er rettet mot programvare fremfor tegning med «blyant») gått ut av den videregående opplæringen. Det er likevel en rekke steder som tilbyr denne utdannelsen:

ProgrammvareRediger

Vanlige programmer som benyttes er blant annet:

Autodesk
Andre

Se ogsåRediger