Dørlukker

(Omdirigert fra Dørpumpe)
Dørlukker montert på dørblad
Dørlukkermontert på karm

En dørlukker (også omtalt som dørpumpe) er en enhet som fungerer som en automatisk lukkemekanisme på en slagdør.

Dørlukker anvendes der man av forskjellige grunner ønsker at en dør skal lukkes automatisk, og bruker enten mekanisk eller hydraulisk kraft til å lukke døren. Kraften overføres gjennom dreiemomentet som blir mellom dørlukkeren og armen som er festet på dørbladet. Man må da bruke tilsvarende kraft på å åpne døren som det dørlukkeren vil lukke døren med. En dørautomatikk fungerer imidlertid som en dørpumpe med elektrisk motor til også å åpne døren.

På moderne dørlukkere har man anledning til å justere bl.a. lukkekraft, lukkehastighet og endeslag.

Sammen med dørlukker benyttes ofte en holdemagnet som gjør at døren kan holdes oppe så lenge magneten er strømbelagt. Ved å koble holdemagneten til brannsentral kan man få en automatisk lukking av døren ved utløst brannalarm. Det finnes også mekaniske dørholdere, men disse er ikke godkjent i Norge for bruk i brannskiller. I nyere dørlukkere kan både magnetiske og mekaniske dørholdere integreres i dørlukkerens glideskinne.

Dersom det benyttes dørlukker på dører med to fløyer brukes normalt en dørkoordinator som sørger for at dørene lukkes i riktig rekkefølge.