Dødsstraff i Japan

Dødsstraff har vært en del av det japanske straffesystemet i århundrer. I dagens straffelov, som er basert på straffeloven fra 1907 og ble revidert i 1995, kan følgende tolv forbrytelser straffes med døden:[1]

 • Drap
 • Ran som forårsaker dødsfall
 • Ran og voldtekt som forårsaker dødsfall
 • Velting av tog etc. som forårsaker dødsfall
 • Sette trafikk i fare og slik forårsake dødsfall
 • Forgiftning av vannverk som forårsaker dødsfall
 • Opprør
 • Incitament til ekstern krig
 • Assistanse til fienden i ekstern krig, inkludert fiendens militærmakt
 • Ødeleggelser ved bruk av eksplosiver
 • Skade på strukturer ved oversvømmelse etc.
Tokyo Fengsel- ett av syv henrettelsessteder i Japan

I praksis har det kun vært to av disse, mord og ran som forårsaker dødsfall, som har ført til dødsstraff siden andre verdenskrig.[trenger referanse]

Den eneste lovlige henrettelsesmetoden er henging.[2] Tre fengselsansatte trykker samtidig på hver sin knapp, men bare én av knappene aktiverer falldøren. Dette gjøres for at de ikke skal vite hvem som faktisk aktiverte falldøren.[2] Det er kun fengselsansatte og en prest som er til stede under henrettelsen.[2] Henrettelsene blir offentliggjort etter at de har funnet sted. Siden 2007 offentliggjør landet navn og hvilken forbrytelse(r) den henrettede var blitt dømt for.[2] De dødsdømte kan søke om en ny rettssak selv etter at de er blitt dømt i Høyesteretten, men det betyr ikke at henrettelsen utsettes av den grunn.[2] Fengselsansatte roteres alle tre år ved avdelingene der de dødsdømte holdes innesperret, for at de ikke skal utvikle empati for dem.[3]

Japan har ikke gjort noen nevneverdige endringer i sin henrettelsesmetode siden 1873, da en ny type galge ble produsert etter et mislykket hengingsforsøk.[4]

De innsatte holdes i et av sju fengsler som har fasiliteter til å utføre henrettelser. Rundt halvparten av dødsdømte fanger holdes i Tokyo.[trenger referanse]

Alle henrettelsesordrer må signeres av justisministeren personlig.[5] Ulike justisministre har hatt svært forskjellig tilnærming til denne oppgaven, noe som resulterer i et varierende antall henrettelser hvert år.

Antallet henrettede hvert år er lavt sammenlignet med USA og Kina. De siste[når?] 20 årene har det vært fire henrettelser i snitt hvert år, med 0 og 15 som ytterpunkter i henholdsvis 2011 og 2008. Den faktiske utbredelsen av dødsstraff i Japan ligner mer på India og Sør-Korea og andre demokratier med lite bruk enn på USA.[4]

Inntil innføringen av lekdommersystemet i 2009 var det totale antallet fanger som hadde fått sin dødsstraff autorisert av Høyesterett stabilt på drøye 100 personer[6][7][8]. Dette er en dobling siden midten av 90-tallet, noe som gjerne forklares med en økning i antallet alvorlige forbrytelser samt strengere straffeutmåling. I september 2012 var antallet steget til 131, og den markante økningen skyldes sannsynligvis lekdommersystemet.[9]

80,8% av japanere er for dødsstraff, ifølge en statlig undersøkelse publisert i januar 2020.[10]

Alderen på dødsdømte ligger mellom 26 og 85 (Japan har ingen øvre aldersgrense for henrettelser, slik enkelte andre land har), og tiden fra dom til fullbyrdelse av straffen ligger mellom rundt 3 og 30 år. Det store flertallet av dødsdømte er menn, kun fire kvinner er blitt henrettet siden 1950.[9]

Dødsdømte fanger blir informert om sin egen henrettelse kun timer før den finner sted, og både denne og annen praksis rundt henrettelser og livet til de dødsdømte fangene i fengsel har ført til internasjonal kritikk.[11]

Per 26. desember 2018 var det 109 personer i Japan som ventet på å bli henrettet.[12]

Henrettelser siden 1993Rediger

Innsatt Alder Dato SED Forbrytelse Ofre Minister
Seikichi Kondo 55 26. mars 1993 Sendai Flere drap 2 Masaharu Gotoda
Shujiro Tachikawa 62 Osaka Flere drap 2
Tetsuo Kawanaka 48 Osaka Flere drap 3
Tadao Kojima 61 26. november 1993 Sapporo Flere drap 3 Akira Mikazuki
Yukio Seki 37 Tokyo Drap 1
Hideo Deguchi 70 Osaka Flere drap 2
Toru Sakaguchi 57 Osaka
Yukio Ajima 44 1. desember 1994 Tokyo Flere drap 3 Isao Maeda
Kazumi Sasaki 66 Sendai Flere drap* 2
Eiji Fujioka 40 26. mai 1995 Osaka Flere drap 2
Fusao Suda 54 Tokyo Drap 1
Shigeho Tanaka 69 Tokyo Drap 1
Shuji Kimura 45 21. desember 1995 Nagoya Drap 1 Hiroshi Miyazawa
Naoto Hirata 63 Fukuoka Flere drap 2
Tokujirou Shinohara 68 Tokyo Flere drap* 2
Yoshiaki Sugimto 49 11. juli 1996 Fukuoka Drap 1 Ritsuko Nagata
Kazumi Yokoyama 43 Fukuoka
Mikio Ishida 48 Tokyo Flere drap 2
Yoshihito Imai 55 20. desember 1996 Tokyo Flere drap 3 Isao Matsuura
Mitsunari Hirata 60 Tokyo Flere drap 2
Satoru Noguchi 50 Tokyo
Yasumasa Hidaka 54 1. august 1997 Sapporo Flere drap 6
Nobuko Hidaka 51 Sapporo
Hideki Kanda 43 Tokyo Flere drap 3
Norio Nagayama 48 Tokyo Flere drap 4
Masahiro Muratake 54 25. juni 1998 Fukuoka Flere drap 3 Kokichi Shimoinaba
Yukihisa Takeyasu 66 Fukuoka Flere drap* 1
Shinji Shimazu 66 Tokyo Flere drap* 1
Masamichi Ida 56 19. november 1998 Nagoya Flere drap 3 Shozaburo Nakamura
Tatsuaki Nishio 61 Nagoya Drap 1
Akira Tsuda 59 Hiroshima Drap 1
Masashi Satou 62 10. september 1999 Tokyo Flere drap* 1 Takao Jinnouchi
Katsutoshi Takada 61 Sendai Flere drap* 1
Tetsuyuki Morikawa 69 Fukuoka Flere drap* 2
Teruo Ono 62 17. desember 1999 Fukuoka Flere drap* 1 Hideo Usui
Kazuo Sagawa 48 Tokyo Flere drap 2
Kiyotaka Katsuta 52 30. november 2000 Nagoya Flere drap 8 Okiharu Yasuoka
Takashi Miyawaki 57 Nagoya Flere drap 3
Kunikatsu Oishi 55 Fukuoka Flere drap 3
Toshihiko Hasegawa 51 27. desember 2001 Nagoya Flere drap 3 maiumi Moriyama
Koujirou Asakura 66 Tokyo Flere drap 5
Ryuya Haruta 36 18. september 2002 Fukuoka Drap 1
Yoshiteru Hamada 51 Nagoya Flere drap* 3
Sinji Mukai 42 12. september 2003 Osaka Flere drap 3
Sueo Shimazaki 59 14. september 2004 Fukuoka Flere drap 3 Daizo Nozawa
Mamoru Takuma 40 Osaka Flere drap 8
Susumu kitagawa 58 16. september 2005 Osaka Flere drap 2 Chieko Nono
Hiroaki Hidaka 44 25. desember 2006 Hiroshima Flere drap 4 Jinen Nagase
Yoshimitsu Akiyama 77 Tokyo Drap 1
Yoshio Fujinami 65 Tokyo Flere drap 2
Michio Fukuoka 64 Osaka Flere drap 3
Yoshikatsu Oda 59 27. april 2007 Fukuoka Flere drap 2
Masahiro Tanaka 42 Tokyo Flere drap 4
Kosaku Nada 56 Osaka Flere drap 2
Hifumi Takezawa 69 23. august 2007 Tokyo Flere drap 3
Kozo Segawa 60 Nagoya Flere drap 2
Yoshio Iwamoto 62 Tokyo Flere drap 2
Seiha Fujima 47 7. desember 2007 Tokyo Flere drap 5 Kunio Hatoyama
Hiroki Fukawa 42 Tokyo Flere drap 2
Noboru Ikemoto 75 Osaka Flere drap 3
Masahiko Matsubara 63 1. februar 2008 Osaka Flere drap 2
Takashi Mochida 65 Tokyo Flere drap* 1
Keishi Nago 37 Fukuoka Flere drap 2
Kaoru Okashita 61 10. april 2008 Tokyo Flere drap 2
Masahito Sakamoto 41 Tokyo Drap 1
Katsuyoshi Nakamoto 64 Osaka Flere drap 2
Masaharu Nakamura 61 Osaka Flere drap 2
Tsutomu Miyazaki 45 17. juni 2008 Tokyo Flere drap 4
Yoshio Yamasaki 73 Osaka Flere drap 2
Shinji Mutsuda 37 Tokyo Flere drap 2
Yoshiyuki Mantani 68 11. september 2008 Osaka Flere drap* 1 Okiharu Yasuoka
Mineteru Yamamoto 68 Osaka Flere drap 2
Isamu Hirano 61 Tokyo Flere drap* 2
Michitoshi Kuma 70 28. oktober 2008 Fukuoka Flere drap 2 Eisuke Mori
Masahiro Takashio 55 Sendai Flere drap 2
Yukinari Kawamura 44 28. januar 2009 Nagoya Flere drap 2
Tetsuya Sato 39 Nagoya
Shojiro Nishimoto 32 Tokyo Flere drap 4
Tadashi Makino 58 Fukuoka Flere drap* 1
Hiroshi Maeue 40 28. juli 2009 Osaka Flere drap 3
Yukio Yamaji 25 Osaka Flere drap* 2
Chen Detong 41 Tokyo Flere drap 3
Kazuo Shinozawa 59 28. juli 2010 Tokyo Flere drap 6 Keiko Chiba
Hidenori Ogata 33 Tokyo Flere drap 2
Yasuaki Uwabe 48 29. mars 2012 Hiroshima Flere drap 5 Toshio Ogawa
Tomoyuki Furusawa 46 Tokyo Flere drap 3
Yasutoshi Matsuda 44 Fukuoka Flere drap 2
Junya Hattori 40 3. august 2012 Tokyo Drap 1 Makoto Taki
Kyozo Matsumura 31 Osaka Flere drap 2
Sachiko Eto 65 27. september 2012 Sendai Flere drap 6
Yukinori Matsuda 39 Fukuoka Flere drap 2
Masahiro Kanagawa 29 21. februar 2013 Tokyo Flere drap 2 Sadakazu Tanigaki
Keiki Kano 62 Nagoya Flere drap* 1
Kaoru Kobayashi 44 Osaka Drap 1
Katsuji Hamasaki 64 26. april 2013 Tokyo Flere drap 2
Yoshihide Miyagi 56 Tokyo
Tokuhisa Kumagai 73 12. september 2013 Tokyo Drap 1
Mitsuo Fujishima 55 12. desember 2013 Tokyo Flere drap 2
Ryoji Kagayama 63 Osaka Flere drap 2
Masanori Kawasaki 68 26. juni 2014 Osaka Flere drap 3
Mitsuhiro Kobayashi 56 29. august 2014 Sendai Flere drap 5
Tsutomu Takamizawa 59 Tokyo Flere drap 3
Tsukasa Kanda 44 25. juni 2015 Nagoya Drap 1 Yōko Kamikawa
Sumitoshi Tsuda 63 18. desember 2015 Sendai Flere drap 3 Mitsuhide Iwaki
Kazuyuki Wakabayashi 39 Tokyo Flere drap 2
Yasutoshi Kamata 75 25. mars 2016 Osaka Flere drap 5
Junko Yoshida 56 Fukuoka Flere drap 2
Kenichi Tajiri 45 10. november 2016 Fukuoka Flere drap 2 Katsutoshi Kaneda
Masakatsu Nishikawa 61 13. juli 2017 Osaka Flere drap 4
Koichi Sumida 34 Hiroshima Drap 1
Teruhiko Seki 44 19. desember 2017 Tokyo Flere drap 4 Yōko Kamikawa
Kiyoshi Matsui 69 Tokyo Flere drap 3
Shoko Asahara 63 6. juli 2018 Tokyo Flere drap 29
Seiichi Endo 58 Tokyo
Masami Tsuchiya 53 Tokyo
Tomomitsu Niimi 54 Osaka
Yoshihiro Inoue 48 Osaka
Tomomasa Nakagawa 55 Hiroshima
Kiyohide Hayakawa 68 Fukuoka
Satoru Hashimoto 51 26. juli 2018 Tokyo
Kenichi Hirose 54 Tokyo
Toru Toyoda 50 Tokyo
Yasuo Hayashi 60 Sendai
Masato Yokoyama 54 Nagoya
Kazuaki Okazaki 57 Nagoya
Keizo Okamoto 60 27. desember 2018 Osaka Ran og 2 drap 2 Takashi Yamashita
Hiroya Suemori 67 Osaka
Koichi Shoji 64 2. august 2019 Tokyo Flere drap 2 Takashi Yamashita
Yasunori Suzuki 50 Tokyo 3
Wei Wei 40 26. desember 2019 Fukuoka Flere drap 4 Masako Mori

Obs: Innsatte markert med en * ble dømt til døden for drap de begikk mens de var løslatt på prøve fra en straff for et annet drap.[trenger referanse]

ReferanserRediger

 1. ^ Schmidt, P., 2002. Capital punishment in Japan. Leiden/Boston/Köln: Brill. Side 30.
 2. ^ a b c d e «Capital punishment in Japan: Unscheduled executions and hangings witnessed only by prison officials and a priest». The Japan Times Online (engelsk). 6. juli 2018. ISSN 0447-5763. Besøkt 27. juli 2018. 
 3. ^ «Japan opens up death chamber to media». Japan opens up death chamber to media. Besøkt 27. juli 2018. 
 4. ^ a b Johnson, D.T., 2005. The death penalty in Japan: Secrecy, Silence, and Salience. I A. Sarat og C. Boulanger, (red). The Cultural Lives of Capital Punishment. Stanford: Stanford University Press. S. 251–273.
 5. ^ «Aum cultists swiftly executed to avoid marring Tokyo Olympics:The Asahi Shimbun». The Asahi Shimbun (engelsk). Besøkt 27. juli 2018. 
 6. ^ Amnesty International, 2009. “Hanging on by a thread – Mental health and the death penalty in Japan. London: Amnesty International Publications. Besøkt 14. februar 2013.
 7. ^ Agence France-Presse, 20. juni 2008. Japan minister livid at 'Grim Reaper' jibe over executions. Besøkt 18. februar 2013.
 8. ^ IPS/Makino, C., 11. desember 2007. Naming Hanged Convicts – Step Towards Reform. Arkivert 17. januar 2009 hos Wayback Machine.Besøkt 18. februar 2013.
 9. ^ a b The Asahi Shinbun/Tamura, T., 27. september 2012. Woman among 2 death-row inmates executed in Japan. Besøkt 20. april 2013.
 10. ^ «Survey: 80.8% approve of death penalty, while 9% opposed:The Asahi Shimbun». The Asahi Shimbun (engelsk). Besøkt 19. januar 2020. 
 11. ^ Amnesty International, 2006. “Will this day be my last?” The death penalty in Japan. London: Amnesty International Publications Besøkt 17. februar 2013.
 12. ^ «Japan executes 2 death-row inmates». Mainichi Daily News (engelsk). 27. desember 2018. Arkivert fra originalen 27. desember 2018. Besøkt 27. desember 2018. 

Eksterne lenkerRediger