Cruise

fornøyelsesreise til sjøs

Cruise (el. kryss/krysse, fra nederlandsk kruisen via engelsk) betegner en fritids- eller feriereise med båt eller skip som kan vare fra noen dager til flere måneder. Begrepet er avledet fra det å krysse (cruise), i betydningen å være på lystseilas uten et bestemt mål eller en fastlagt timeplan. Denne betydningen av ordet er hentet fra militær terminologi hvor det å krysse innebærer at et orlogsskip patruljerer, inspiserer, speider og på andre måter er i fart for å sikre eller kontrollere et gitt havområde.

MY «Stella Polaris», et av verdens første spesialbygde cruiseskip
Verdens største cruiseskip, MS «Wonder of the Seas».

Fartøy rediger

Utdypende artikkel: Cruiseskip

Et cruiseskip, eller krysstoktskip, er et skip som er spesialbygd for cruisetrafikk. Cruiseskip kan sammenliknes med flytende luksushotell.[trenger referanse] Moderne cruiseskip skal i tillegg til høy lugarstandard ha gode restauranter og barer og omfattende fritids-, underholdsnings- og tax-freeshoppingtilbud. Svømmebasseng, kino, bibliotek, golfsimulator, trimsenter og kasino er blant basistilbudene på cruiseskip.

Norge rediger

Transportøkonomisk Institutt (TØI) definerer cruise slik: Et cruise skal ha minimum tre ulike anløpssteder og ikke ha kommersiell last. Cruise kan både starte og slutte i samme havn (rundtur) eller starte og slutte i forskjellige havner. Hurtigruten og annen rutegående transport (for eksempel fergene mellom Norge og utlandet) er per definisjon ikke cruise, selv om begrepet «cruise» ofte benyttes også for denne type reiser.[1]

I sjømilitær sammenheng betegner en krysser et fartøy bygget for å ha stor fart og aksjonsradius. Sivile, privateide kryssere betegner lystfartøy som egner seg for lengre reiser og som minimum er utstyrt med kahytt, salong, bysse, tankkapasiteter og øvrig utstyr og fasiliteter samt bemanning som er en forutsetning for lange og komfortable reiser. I dag brukes oftest betegnelsen yacht om privateide og -drevne kryssere.

Et cruise skal ha et eksotisk preg og være en opplevelsesreise. Dette kan oppnås ved at selve skipet er spesielt, at farvannet er interessant og særpreget eller at reiseruten og havnene som besøkes byr på noe ekstraordinært. Cruise er de siste 100 år organisert og markedsført først og fremst av spesialiserte cruiserederier som eier og driver cruiseskip.

Historikk rediger

Cruise var (og er) en reiseform med et begrenset marked. To nødvendige forutsetninger for deltagelse er rikelig med tid og rikelig med penger. I andre halvdel av 1800-tallet ble de første cruisene organisert. Det var da vanlige passasjerskip som i deler av året ble satt inn i denne farten. Forholdstallet mellom passasjerer og mannskap var den gangen ofte 1:1.

På 1900-tallet så de første, spesialbygde cruiseskipene dagens lys. Det tyske skipet DY «Meteor» ble sjøsatt i 1904 og ble satt inn i cruisetrafikk bl.a langs norskekysten. Skipet kom senere i norsk eie (BDS).

Det første cruiseskipet bygd for norsk regning var MY «Stella Polaris» som ble levert til BDS i 1926. Vår og høst gikk Stella Polaris normalt i cruisetrafikk til varmere strøk som Middelhavet og Kanariøyene, mens vintermånedene ble brukt til jordomseilinger markedsført i det amerikanske markedet. Disse cruisene startet derfor i New York. I sommermånedene arrangerte rederiet cruise i nordlige farvann; langs norskekysten, i Østersjøen og til Svalbard. NAL arrangerte cruise fra 1930-tallet.

Referanser rediger

  1. ^ Petter Dybedal (2018). «Cruisetrafikk til norske havner - oversikt, utvikling og prognoser 2018-2060 (pdf)» (PDF). Transportøkonomisk institutt. Besøkt 27. januar 2022.